The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۰۸-۲۲
روش‌ها و شيوه‌های تدبر در قرآن کريم
تدبّر در قرآن به رغم ضرورت خاصی که دارد، خواسته یا ناخواسته، متروک و مغفول بوده و مورد کم توجّهی و حتی پرهیز ما قرار دارد.

خلط میان تفسیر و تدبّر و عدم تفکیک میان آن دو، عامل مهمّی است که جریان تدبر را در میان ما راکد کرده است. کمبود و یا نبود روشها و شیوه های آسان و کاربردی برای تدبر در قرآن نیز عامل اساسی دیگری است که موجب شده است تدبر در قرآن به رغم تعریف و تمجیدی که از آن صورت می گیرد، عملاً در میان ما تحقّق نیابد.

کتاب «­ روش‌ها و شيوه‌هاي تدبر در قرآن کريم»­، در پی آن است که مفهوم تدبّر در قرآن و جایگاه مهم آن را از زبان آیات و احادیث، بازگوید و دو مقولۀ تفسیر و تدبّر را از همدیگر جدا سازد و تفاوت های آن دو را بازگو شود و برخی از روش ها و شیوه ها و قواعد تدبّر در قرآن را برای دانشجویان عزیز ترسیم نماید.

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده­است؛ بخش اول که شامل پنج فصل است، کلیات و مباحث نظری هستند که در آن­ها مباحثی مانند مفهوم­شناسی و جایگاه و ضرورت تدبر در قرآن مطرح شده­اند. بخش دوم با عنوان روش­ها و شیوه­ها، مشتمل بر سه فصل است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید