۱۳۹۹-۱۰-۰۹
طراحی و بهره برداری از تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی به همراه نرم افزار Sizing (سایزینگ)
پیشرفت سریع تکنولوژی و تخصصی شدن علوم باعث گردیده که تخصص و مهارت مهندسین به عنوان تنها مزیت رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

این کتاب برای مهندسان و دانشجویان رشته‌های مهندسی مکانیک و شیمی جهت استفاده در طراحی‌‌های اولیه، عیب‌یابی و چگونگی کاربری تجهیزات نوشته شده است. در تالیف این کتاب سعی شده که اطلاعات و رویه‌های طراحی شده، براساس مراجعی باشند که در پروژه‌های مختلف مرتبط با طراحی و راهبری تجهیزات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کتاب در سی و چهار فصل تهیه شده است:
فصل اول: مقدمه‌ای بر طراحی؛ فصل دوم: نمودار جریان فرآیند( Flow- Sheet)؛ فصل سوم: معیارهای طراحی( Design Criteria)؛ فصل چهارم: سیستم Piping؛ فصل پنجم: پمپ؛ فصل ششم: کمپرسورها؛ فصل هفتم: منبسط کننده‌ها؛ فصل هشتم: کنترل و ابزار دقیق؛ فصل نهم: انواع سیستم‌های کنترل؛ فصل دهم: آلارمها و اینترلاکها؛ فصل یازدهم: شیرهای کنترل؛ فصل دوازدهم: مقدمه؛ فصل سیزدهم: مبدلهای پیوسته- لوله؛ فصل چهاردهم: مبدلهای حرارتی صفحه‌ای؛ فصل پانزدهم: مبدلهای دو لوله‌ای؛ فصل شانزدهم: مبدلهای حرارتی( Air- Cooler)؛ فصل هفدهم: گرم کننده‌های مشعل‌دار( دیگهای بخار و کوره)؛ فصل هیجدهم: انتقال حرارت در مخازن؛ فصل نوزدهم: برجهای خنک کننده؛ فصل بیستم: مخازن فرایندی؛ فصل بیست و یکم: برجهای پر شده؛ فصل بیست و دوم: برجهای سینی‌دار؛ فصل بیست و سوم: سیکلونها؛ فصل بیست و چهارم: مخازن تحت فشار و ذخیره؛ فصل بیست و پنجم: مشعلها؛ فصل بیست و ششم: اصول عایق کاری تجهیزات؛ فصل بیست و هفتم: عیب‌یابی برجها؛ فصل بیست و هشتم: عیب‌یابی در مسیر انتقال سیال؛ فصل بیست و نهم: عیب‌یابی کمپرسورها؛ فصل سیم: عیب‌یابی سیستم‌های تبرید؛ فصل سی و یکم: عیب‌یابی سیستمهای اندازه‌گیری؛ فصل سی و دوم: اصول اولیه راه‌اندازی تجهیزات؛ فصل سی و سوم: مقدمه‌ای بر نرم‌افزار و قوانین طراحی؛ فصل سی و چهارم: تعیین مشخصات پمپ

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید