۱۳۹۹-۱۰-۰۹
ولایت فقیه از دیرباز تا امروز
اندیشه ولایت فقیه اندیشه‌ای بدیع و نو ظهور در فقه شیعه نیست؛ بلکه ظهور آن همزمان با ظهور فقه شیعه می‌باشد.

 به طوری که در کلمات یکی از برجسته‌ترین فقهای عصر غیب یعنی شیخ مفید به ابعاد مختلف ولایت فقیه تصریح شده و این روند با فراز و نشیب‌هایی به عوامل گوناگونی از جمله شرایط زمانی فقهای هر دوره بستگی دارد.

پژوهش حاضر درصدد اثبات این مساله است که اندیشه ولایت فقیه در آثار فقهای بزرگوار شیعه از زمان غیبت کبری تا کنون وجود داشته است. این کتاب در شش فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: از آغاز غیبت کبری تا پایان حیات شیخ طوسی؛ فصل سوم: از قاضی ابن براج تا ابن ادریس حلی؛ فصل چهارم: از ابن ادریس حلی تا محقق کرکی؛ فصل پنجم: از محقق کرکی تا محقق نراقی؛ فصل ششم: از محقق نراقی تا امام خمینی(ره)
در انتهای کتاب نتیجه و کتابنامه آورده شده است.

پیوست ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید