۱۳۹۹-۱۰-۱۴
چهار سیاستمدار ملی، متقی و نام‌آور ایران
در این کتاب، شرح زندگانی و خدمات فرهنگی چهار نفر از رجال سیاسی و ملی و متقی ایران به اسامی امیرکبیر، میرزا کوچک خان، دهخدا و دکتر مصدق آورده شده است.

 نحوه زندگانی این چهار نفر مشابه هم بوده، دو نفر اول به طرز فجیعی کشته شدند و دو نفر دیگر قسمت بیشتر عمر خود را در زندان و تبعید گذراندند. موضوعات مطرح شده درباره‌ی امیر کبیر عبارتند از:
شرح زندگانی و خدمات اجتماعی امیرکبیر، تلاش امیرکبیر برای اصلاح نظام اقتصادی ایران، ارزیابی عملکرد اقتصادی امیرکبیر، بررسی اجمالی ساختار دولت امیرکبیر، عایدات و درآمدهای کشور در زمان امیرکبیر، خلاصه نظریات تحقیقاتی(( رابرت واتسون)) مورخ انگلیسی و(( دکتر فریدون آدمیت)) مورخ و نویسنده ایرانی درباره امیر کبیر ...
موضوعات مطرح شده درباره‌ی میرزا کوچک خان سردار ملی ایران عبارتند از:
فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی میرزا کوچک خان از نظرگاه تاریخ ایران، تاریخچه نهضت جنگل از دیدگاه محققان داخلی و خارجی، تشریح وقایع مشروطیت، بررسی نتایج انقلابات مشروطه و جنگل، مروری بر گزارش‌های سفارت انگلیس درباره نهضت جنگل و ...
موضوعات مطرح شده درباره‌ی دهخدا نویسنده توانا و رجل سیاسی وادبی باتقوای ایرانی عبارتند از:
شرح زندگانی و تشریح فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دهخدا، چاپ لغت نامه، دفاع از تز دکتر مصدق، دو نامه سیاسی استاد دهخدا در ایام تبعید به اروپا در 1327هجری، انجمن ترقی و اتحاد، مشروطیت و بعد از آن، وطن پرستی و ...
موضوعات مطرح شده درباره‌ی دکتر محمد مصدق نخست وزیر صدیق و محبوب ملی ایران عبارتند از:
کلیات زندگی اجتماعی و سیاسی دکتر محمد مصدق، شرح نخست وزیری دکتر محمد مصدق به منظور ادله ملی شدن صنعت نفت، وقایعی که سبب شد دکتر مصدق قبول نخست وزیری نماید، علل سقوط دولت ملی دکتر مصدق، نقش هندرسن سفیر آمریکا در ایران، کودتا 25 و 28 مرداد ماه، سیاست نفتی و استقلال اقتصادی دکتر محمد مصدق، اقتصاد بدون نفت، گسترش بازرگانی پایاپای با کشورهای دیگر و بهبود تولیدات کشاورزی، اصلاح مالیات‌ها و ....

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید