۱۳۹۹-۱۰-۱۴
عفاف و حجاب در ادیان الهی
در اصول و فروع تعالیم ادیان الهی مشترکات بسیاری وجود دارد که می‌تواند نشان دهنده اصالت الهی آنها باشد.

با دقت در شریعت این ادیان، احکام مشابهی درباره نماز، روزه، دعا، زیارت و اموری که مردان و زنان را به پارسایی دعوت می‌کند، مشاهده می‌شود. در تعالیم اخلاقی دعوت به فضایلی از قبیل: راستی، درستکاری، صبر، گذشت، فداکاری، خدمت به دیگران و نیز رعایت عفت در مقابل هوس‌ها و نفسانیات از ارکان زندگی اخلاقی پیروان می‌باشد.
در این کتاب منزلت عفت و حجاب زن در چهار دین الهی: یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام با بررسی متون مقدسه، سنت و آراء رهبران و سیره عملی پیروان در طول تاریخ تا زمان معاصر را مورد توجه قرار داده و در این مسیر، موضع و روش فرق و مذاهب کنونی این ادیان و نیز آرای رهبران و علمای دینی معاصر در رویارویی با امر عفاف و حجاب زنان نیز اشاره شده است.
این کتاب در پنج فصل گردآوری شده است که عبارتند از:
فصل اول: عفاف و حجاب زن در آیین یهود
فصل دوم: عفاف و حجاب زن در آیین مسیحیت
فصل سوم: عفاف و حجاب زن در آیین زرتشت
فصل چهارم: عفاف و حجاب زن در آیین اسلام
فصل پنجم: بررسی عوامل تحول پوشش بانوان در قرون اخیر

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید