۱۳۹۹-۱۰-۲۲
شکست شاهانه (روانشناسی شخصیت شاه)
درباره سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران کتاب‌ها و مقالات مختلفی نوشته شده است.

آثاری که در این باره نوشته شده است گاهی توسط کسانی نوشته شده که در کارهای مطبوعاتی و ژورنالیستی هستند، عده‌ای از آثار هم توسط سردمداران و افراد سیاسی ایرانی و خارجی نوشته شده‌اند و بنابراین به مساله از زاویه دید خاص و محدودی نگریسته شده است.
این اثر از محدود آثاری است که نویسنده‌ای دانشگاهی و آشنا با مسائل ایران کوشیده است ماجرای شکست شاه را در چارچوب نظریه‌ای علمی ارائه کند. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا رویدادهای مربوط به سقوط شاه را از دیدگاه روانشناختی شخصیت شاه توضیح دهد. وی برای انجام این کار ضمن گردآوری انبوهی از اسناد و مدارک مربوط به تاریخ و فرهنگ گذشته ایران با صدها نفر نیز مصاحبه کرده است.
این کتاب در ده فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: سودای پرواز و عظمت طلبی خودپسندانه؛ فصل دوم: کودکی و جوانی؛ فصل سوم: عظمت شاهنشاهی، عظمت طلبی پهلوی؛ فصل چهارم: شکستن اقتدار شاه؛ فصل پنجم: سایر سرچشمه‌های قدرت روانی؛ فصل ششم: سرطان، از میان رفتن حمایت الهی؛ فصل هفتم: بیگانه ترسی و چشم همچشمی، مردم ایران، شاه و غرب؛ فصل هشتم: وابستگی به ایالات متحده؛ فصل نهم: انقلاب و فروپاشی، فصل دهم: درس‌هائی برای سیاست خارجی ایالات متحده
در انتهای کتاب یادداشت‌ها، کتابنامه و نمایه آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید