۱۳۹۹-۱۰-۲۲
میرزا تقی خان امیرکبیر
کتاب حاضر، یکی از عناوین مجموعه‌ای است با عنوان( مجموعه مطالعات تاریخ ایران) که نگاهی دارد به لحظه لحظه تاریخ ایران، لحظه‌هایی که حوادثی را آفریده‌اند که شاید اگر به گونه‌یی دیگر آفریده می‌شدند، سرنوشت به گونه‌یی دیگر رقم می‌خورد و آینده آن مسیر دیگری را درمی‌نوردید.

امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه، مردی وطن دوست و مطلع به اوضاع و احوال جهان و بسیار با ایمان و با تدبیر بود. وی زمانی که به صدارت رسید خزانه خالی بود و سیاست خارجی در دست دولت‌های خارجی با نفوذی مثل روسیه و انگلستان بود. امیرکبیر با عزمی راسخ دست به اصلاحات بزرگی زد. پس از این اصلاحات که به سود همه مردم ایران بود، با توطئه‌ی اطرافیان شاه به خصوص مهد علیا، مادر ناصرالدین شاه این مرد بزرگ در سال 1268 هجری عزل و به کاشان تبعید شد. درباریان تنها به تبعید اکتفا ننمودند و سرانجام او را به دستور ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان به قتل رساندند.
این کتاب در چهار فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: چگونه میرزا تقی خان صدر اعظم شد؛ فصل دوم: سیاست داخلی امیرکبیر؛ فصل سوم: سیاست خارجی امیرکبیر؛ فصل چهارم: عزل و قتل امیرکبیر
در انتهای کتاب کتابنامه و فهرست اعلام آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید