۱۳۹۹-۱۱-۱۹
بیست و پنج سال اسطوره و فرهنگ عامه در ادبیات کودک - میترا متاجی‌امیررود
در این کتاب چگونگی و میزان بکارگیری فولکلور و اسطوره در ادبیات کودک و نوجوان بر اساس آثار منتشره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دهه‌ی هفتاد شمسی تاکنون را مورد بررسی قرار دهد.

پس از معرفی نویسندگان مطرح در حوزه‌‌‌‌‌ی  ادبیات کودک، با بیان عناوین و مشخصات کتاب‌های منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که محتوای باورهای اسطوره ای و همچنین فرهنگ عامه داشتند، بیش از سی نمونه از این آثار داستانی در حوزه‌ی نثر که مرتبط با قصه‌های عامیانه و ارزش‌های اصیل ایرانی و خصایص پهلوانی و اسطوره ای می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات در این کتاب نشان می‌دهد که کاربرد اسطوره و شخصیت‌های پهلوانی و اسطوره ای و بازنویسی اسطوره های کهن برای کودکان در سال‌‌های اخیر و در نیمه‌ی دوم هشتاد و نیمه‌ی اول نود رایج گشته و در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد بیشتر بهد مفاهیم بنیادی و اصیل انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ و دفاع مقدس و همچنین قصه‌های عامیانه همراه با مفاهیم اصیل متناسب برای کودکان، پرداخته شده و به جرئت می‌توان گفت در این دوره « به‌خصوص دهه‌ی  هشتاد به بعد » ادبیات خاصه‌ی شعر و داستان برای گروه سنی کودک و نوجوان جدی گرفته شده یا به عبارتی گروه سنی کودک و نوجوان در جامعه‌ی ادبیات دیده شد و دغدغه‌های او در داستان راه پیدا کرد.
در فصل اول این کتاب به معرفی نویسندگان حوزه ی ادبیات کودک می پردازد و در فصل دوم آثار منتشره در حوزه ی ادبیات کودک را بررسی می کند و در فصل سوم سیر تحول آثار منتشره در این حوزه مرور می شود.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید