۱۳۹۹-۱۲-۰۳
حکیم سبزواری زندگی- آثار- فلسفه
در بخش زندگی حکیم پس از تحقیق در اوضاع سیاسی و اجتماعی و مذهبی عصر حکیم و ملاحظات تاریخی دیگر، زندگی عارف و فیلسوف سبزواری از ولادت تا رحلت مورد بررسی و تقارن با اوضاع و احوال دیگر حکیم، قرار گرفته است.

در بخش آثار به جای مانده از عارف و فیلسوف بزرگ، کلیه تالیفات وی از نظم و نثر به عربی و فارسی، اعم از علوم عقلی  و نقلی و آنچه از جانب حکیم برصحائف کتب و اوراق رسائل نوشته است، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در خصوص هر کتاب، به نقد و بررسی مباحث و مضامین آنها اقدام شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل بحث‌های عارفانه و برداشت و دریافت‌های وی از کلمات بزرگان و تعبیرات و اصطلاحات اهل فن و فلاسفه و عرفا و متکلمان و ابیات و اشعار مورد استشهاد، اشاراتی مناسب و شایسته انجام یافته است.
چون همه عمر حکیم و عارف سبزواری، در نوشتن و تحقیق و سرودن اشعاری در مواقع مناسب مقتضی سپری شده است؛ در بخشی جداگانه به نقد بلاغی آثار فارسی حکیم و اسلوب نگارش و شیوه تعبیرات و ترکیبات وی پرداخته شده است.
در بخش بیان فلسفه حکیم در این کتاب، اصول مباحث و آراء عقلی بر بنیان منظومه حکمت فیلسوف سبزواری و شرح و حواشی وی بر تالیف جامع و کامل آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید