The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۱۲-۰۹
سه شنبه های فرهنگی
سه شنبه های علمی و فرهنگی از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برای معرفی آثار نفیس کتابخانه و اشیاء فاخر موزه برگزار می شود.

در این راستا با توجه به ظرفیت های فرهنگی بسیار خوب استان ها، کانونهای تخصصی خادمیاران می توانند با ایجاد پل ارتباطی با دبیرخانه سه شنبه های فرهنگی، برنامه های مشترکی به منظور معرفی آثار و نفایس استان خود برگزار نمایند.
یکی از شهرستان های پیشقدم در این امر، تبریز است که برنامه مشترک سه شنبه های فرهنگی بین سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به مناسبت روز مشروطه برگزار نمود و دو استان منابع و نفایس مربوط به مشروطه را بازنمایی و رونمایی کردند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید