The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۱۲-۰۹
کارگروه رسانه و فضای مجازی
با توجه به عرصه های جدید فضای رسانه، نیاز به ایجاد شبکه ای رسانه ای در عرصه مجازی بوفور احساس شد،

کارگروهی در جهت تولید محتواهای متناسب با فضای مجازی و توسعه کمی و کیفی جهت تاثیرگذاری مطلوب مخاطبان ایجاد شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید