The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۰۷
زرتشت و جهان غرب
زرتشت، پیامبر باستانی ایران، حدود سه هزار سال پیش در شرق ایران قدیم در آسیای میانه، جایی نزدیک خوارزم آیینی یکتاپرست آورد که بعدها تا غرب و جنوب ایران زمین گسترش یافت.

این کیش بعدها توسط مغان زرتشتی صبغه‌ای ثنوی یافت که در دوره‌ی ساسانی رواج پیدا کرد تا این که در اواخر روزگار زرتشتی به گرایش زروانی منجر شد.
فراز و نشیب‌های کیش زرتشتی در روزگاران سه‌گانه هخامنشی، اشکانی و ساسانی موضوع بحث بسیاری از دانشمندان و ایران شناسان غربی بوده که دوشن گیمن، دانشمند برجسته فرانسوی، در این اثر به بررسی، نقد و تحلیل دیدگاه‌های آنان پیرامون عقاید زرتشتی پرداخته است. سراسر تاریخ بررسی‌های غربیان درباره آیین باستان، هند و ایرانیان باستان، امشاسپندان یا نامیرایان مقدس زرتشتی، اهورامزدا خدای بزرگ زرتشتیان در این کتاب به شیوه‌ای علمی مطرح شده است. این کتاب در شش فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: مطالعات ایران شناسی در روزگار کهن؛ فصل دوم: هند و ایران باستان؛ فصل سوم: امشاسپندان؛ فصل چهارم: خدای بزرگ آیین زرتشت؛ فصل پنجم: ایران و یونان؛ فصل ششم: ایران؛ آیین یهود و کیش‌های گنوسی

پیوست ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید