The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۱
نام‌ گذاری سال‌ها به مثابه سیاست‌گذاری عمومی
مشخص کردن اولویت‌های کشور در نام سال‌ها، نوعی سیاست‌گذاری کلان برای کشور محسوب می‌شود.

در حقیقت، رهبری با اشراف و آگاهی از کلیت مسائل، شرایط و نیازهای کشور، اقدام به این کار می‌کنند. نام‌گذاری سال‌ها از یک سو اعلان عمومی سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، زمینه‌سازی برای مشارکت عمومی در تحقق این شعارها به شمار می‌رود. یکی از ویژگی‌های رهبران مقتدر در هر جامعه‌ای، خلق گفتمان‌های مسلط اجتماعی است که تعیین کننده فضای کلی تعامل‌های فرهنگی و اجتماعی هستند. در حقیقت، هر کس بتواند آفریننده و جهت دهنده به این گفتمان باشد، جامعه را رهبری می‌کند.
در این کتاب علاوه بر گردآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد نام‌گذاری سال‌ها، تحلیلی از نقشه راه انقلاب و علت انجام نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبری بیان شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید