۱۴۰۰-۰۱-۱۵

وقف و نذر فرهنگی: منابع خطی

در آغاز، اهداکننده یا واقف محترم، برای وقف منابع خطی، باید با کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی به شمارۀ 05132232004 تماس بگیرد و با مدیریت مرکز نسخ خطی یا معاون ایشان (داخلی 3380 و 3390) صحبت و اطلاعات مختصری را دربارۀ نسخۀ مدنظر، بیان نماید.

پس از آن که نسخۀ اهداکننده یا واقف محترم پذیرفته‌شد، می­‌تواند آن را به صورت حضوری به مدیریت نسخ خطی واقع در مشهد مقدس، حرم مطهر، بست شیخ طوسی، کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، تحویل دهد و فرم وقف یا اهدا را تکمیل نماید. نسخۀ اهدایی بعداز تکمیل فرم وقف یا اهدا، به نام واقف، ثبت و ضبط می‌شود و به آن شمارۀ اموالی، اختصاص می‌یابد و رسیدِ دریافت نسخه، صادر و به واقف یا اهداکننده داده می­‌شود. افزون بر این، نام واقف در پایگاه واقفان کتابخانۀ آستان قدس رضوی ثبت می­‌شود.

      شایان ذکر است که واقفان یا اهداکنندگان می‌توانند مراحل یادشده را با مسئولیت خود، از طریق پست نیز انجام دهند.

      آدرس پستی: مشهد مقدس، حرم مطهر، بست شیخ طوسی، کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، مدیریت نسخ خطی، صندوق پستی 177-91735

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید