The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۵
وقف و نذر فرهنگی:مطبوعات
یکی از مهمترین روشهای گردآوری نشریات ادواری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی جذب از طریق اهداء می باشد. بر اساس سنت حسنه وقف و اهداء همه ساله ناشران مطبوعاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی زیادی نشریات خود را برای حفظ و نگهداری در گنجینه رضوی به این کتابخانه ارسال میکنند به طوری که در حال حاضر بیش از 70درصد از گنجینۀ مطبوعات آستان قدس رضوی به این شیوه جذب شده است.

نشریات دریافتی از اهداء کنندگان توسط کارشناسان مجموعه سازی با موجودی آرشیو مطابقت داده شده و در صورت نیاز به عنوان نسخه آرشیوی به نام خود اهداء کننده ثبت میگردد. نسخه های تکراری نیز جهت ارسال به سازمانها، کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی درخواست کننده در "واحد مبادله" سازماندهی می¬شوند.
برای هر کدام از اهداءکنندگان محترم فرم اهدایی منابع تکمیل گردیده و اطلاعات در سامانه اهداءکنندگان ضبط می¬شود و در نهایت اعلام وصول و تقدیر نامه به آدرس پستی آنها ارسال می¬گردد.
در صورتیکه ارسال منابع اهدایی برای اهداءکنندگان مقدور نباشد، منابع توسط کارشناسان این اداره در شهر مشهد به صورت حضوری دریافت می گردد. در شهرستان ها نیز جهت ارسال حتی المقدور مساعدت خواهد شد.
آدرس پستی اداره مطبوعات جهت ارسال منابع اهدایی:
مشهد، حرم مطهر، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، آرشیو مطبوعات، صندوق پستی 177- 91735
تلفکس:  05132241103

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید