The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۷
ادارۀ روابط عمومی و امور بین الملل
شناساندن این مجموعۀ فرهنگی (سازمان کتابخانه¬ها، موزه¬ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) به کلیه مخاطبان در سراسر میهن اسلامی و دیگر کشورهای جهان از وظایف عمدۀ این اداره است. سایر وظایف این اداره عبارت است از:

 برنامه ریزی مناسب و ایجاد ارتباطات داخلی و بین¬المللی و آشناکردن مخاطبان با فعالیت¬ها و خدمات سازمان.
 ارتباط با سازمان¬ها و مراکز فرهنگی و دعوت از مسئولان هیئت علمی، کارشناسان و ... برای بازدید از امکانات و توانمندی¬های سازمان.
 برنامه¬ریزی و اجرای طرح¬های نظرخواهی از کارکنان و مراجعان در خصوص فعالیت¬های سازمان و از مخاطبان دربارۀ کیفیت و نحوه ارائه خدمات.
 شناسایی نفایس و برنامه¬ریزی برای چاپ یا اطلاع رسانی اینگونه مجموعه¬ها.
 گردآوری، نشر و انعکاس اطلاعات، اخبار و گزارش¬های مربوط به سیاست¬ها، فعالیت¬ها، طرح¬ها و برنامه¬های سازمان از طریق ارتباط مؤثر با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری¬ها.
 بررسی مطبوعات و تجزیه و تحلیل اخبار منتشرشده توسط رسانه¬های عمومی دربارۀ فعالیت¬های سازمان.
 برگزاری سمینارها، همایش¬ها و گردهمایی¬های تخصصی و عمومی سازمان.
 ارتباط حضوری، تلفنی و اینترنتی با همکاران، مراجعان و رسانه¬ها.
 تعامل گسترده و بهره¬گیری از تشکل¬ها و نهادهای علمی، فرهنگی و دینی کشور و جهان اسلام.
 گسترش ارتباطات بین¬المللی و توسعه تفاهم¬نامه¬ها.
 جذب و شناسایی اندیشمندان و پژوهشگران و تهیه بانک¬های اطلاعاتی و نیز تقدیر از واقفان و اهداءکنندگان منابع.
 تبلیغ امکانات و خدمات علمی و فرهنگی و معرفی مجموعه¬های غنی و متنوع فراهم شده در قسمتهای مختلف سازمان به اقشار مختلف جامعه با چاپ کتابچه، بروشور و ... و استفاده از بسترهای مناسبی مانند روزنامه¬ها، صداوسیما، اینترنت و رسانه¬های جمعی.
 راهنمایی گروه¬های داخلی و خارجی بازدیدکننده از کتابخانۀ مرکزی و هماهنگی درخواستهای بازدید از کتابخانه-های وابسته و معاونت موزه¬ها.
 برپایی نمایشگاه¬های تخصصی دائمی و مقطعی در مناسبتها و موضوع های مختلف.
 توزیع و مبادله نشریات سازمان.

برای ارتباط با کارشناسان روابط عمومی سازمان کتابخانه¬ها از طرق زیر می‏توان اقدام نمود:  
تلفن:    32219553- 051
فکس:  32220845- 051
پست الکترونیک:  Info.lib@aqr.ir

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید