The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۷
فرصت های همکاری - کارورزی
در خصوص نحوۀ پذیرش کارورز در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، توضیحات لازم توسط کارشناس واحد آموزش به کارورز در رابطه با موارد ذیل ارائه می¬گردد:

کسب مجوز از حراست، معرفی به ادارات و واحدهای مربوطه جهت گذراندن دوره، تهیه فرم¬ها و تدوین دستورالعمل های مربوط و تأثیردهی آن در امر آموزش کارورزان، پایش و ارزشیابی برنامه¬های آموزشی از طریق اجرای طرح ارزیابی کمی و کیفی کارآموزی¬ها و کارورزی¬ها و ارسال نتیجه کارورزی به صورت کتبی به سازمان یا مؤسسه معرفی کننده کارورز.
در چارت ذیل، فرایند نحوه پذیرش کارورز در سازمان کتابخانه¬ها، موزه¬ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نمایش داده شده است. گفتنی است، قبل از شروع کارآموزی به غیر از رشته کتابداری از ادارات مربوط به آن رشته نیازسنجی می¬شود و در صورت نیاز کارآموز پذیرفته می¬شود.

11111

111

برای کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره تماس 05132232004 داخلی 3446 با کارشناسان مربوط تماس حاصل فرمایید.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید