۱۴۰۰-۰۱-۱۷

لیست کتابخانه ها و بخش ها

(جهت آشنایی با بخشها بر روی عناوین هر بخش کلیک کنید)

کتابخانه مرکزی / بخش

تلفن تماس

آدرس

ساعات کاری

بخش عضویت

05132232004  (داخلی 3388)

تلفن مستقیم: 05132243281

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 18:45

بخش گردش کتاب و امانت آقایان

05132232004  (داخلی 3357)

تلفن مستقیم: 05132219903

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 18:45

بخش گردش کتاب و امانت بانوان

05132232004  (داخلی 3364 و 3367)

تلفن مستقیم: 05132219902

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

پژوهشکدۀ تالار محققان

آقایان: 05132228876

 بانوان: 05132283555

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

شبانه روزی

تالار اینترنت

 32291681

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

 7:30 تا 18:30

تالار جوانان و نوجوانان پسر

05132232004  (داخلی 3336)

تلفن مستقیم: 05132238502

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 الی18:45تا زمان کنکور

تالار جوانان و نوجوانان دختر

05132232004  (داخلی 3345)

تلفن مستقیم: 05132238501

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی  -  طبقه منهای یک

7:15 تا 19

تالار کتابهای خارجی

05132232004  (داخلی 3356)

تلفن مستقیم: 05132281484

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 13:30

تالار محققان اسناد مکتوب و غیر مکتوب

05132232004 (داخلی 3478)

مشهد حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:15 تا 13:30

تالار محققان مطبوعات

05132232004  (داخلی 3421 و 3478)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی -  اتاق 253

7:15 تا 13:30

تالار مطالعه قفسه باز آقایان

05132232004  (داخلی 3365 و 3366)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

تالار مطالعه قفسه باز بانوان

05132232004  (داخلی 3364)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

کتابخانه تخصصی ادبیات

05132232004  (داخلی 3344)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی تاریخ

05132232004  (داخلی 3415)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بیناد پژوهشهای اسلامی

7:15 تا 13:15

کتابخانه تخصصی جغرافیا

05132232004  (داخلی 3251)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه فوقانی

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث

05132232004  (داخلی 3278 و 3254)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی مخطوطات

05132232004  (داخلی 3378)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه فوقانی

7:30 تا 18:45

کتابخانه تخصصی مطبوعات

 

مشهد حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

کتابخانه تخصصی اهل بیت(ع)

05132223276

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  بست شیخ طبرسی -  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

شبانه روزی

کتابخانه تخصصی هنر و موزه داری

05132232004  (داخلی 3217)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  صحن کوثر -  موزه مرکزی -  طبقه اول -  اداره پژوهش و معرفی آثار

8 تا 13

کتابخانه جامع الکترونیک

05132232004  (داخلی 3373)

مشهد -  حرم مطهر رضوی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 13:30

مخزن کتب چاپی

05132232004 (داخلی 3347)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

7:15 تا 18:45

واحد آموزش

05132232004 (داخلی 3446)

تلفن مستقیم: 05132219552

مشهد - حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

واحد پژوهش و انتشارات سازمان

05132232004 (داخلی 3436)

تلفن مستقیم: 05132232512

مشهد - حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

بخش سمعی و بصری

 05132232004 (داخلی3372)

تلفن مستقیم: 05132242025

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

   7:15  تا 13:30

کتابخانه های وابسته در مشهد و شهرستانها

نشاني و شماره تلفن هاي كتابخانه هاي وابسته  آستان قدس رضوي در شهر مشهد

رديف

نام كتابخانه

نشاني

مسئول كتابخانه

تلفن

 

1

مسجدالرضا(ع)

احمدآباد ، خيابان رضا ، رضا 36

محمد باقر کلیدری

05138445932

 

2

آیت ا000 حاج شيخ عباس تربتي(ره)

انتهای خیابان خواجه ربيع ، خیابان شهید یوسف زاده

سیدمحمد کریمی

05137413999

 

3

آیت ا000 حاج شيخ مجتبي قزويني(ره)

كوي طلاب ، خيابان رسالت 2

علي وظيفه دان

05132766444

 

4

کتابخانه گویای رضوی

كوي طلاب ، خيابان رسالت 2

علي وظيفه دان

05132766444

 

5

آیت ا000 حاج شيخ هاشم قزويني(ره) ( واحد 1 و 2 )

بلوار 22 بهمن ، چهارراه محمدآباد ، محمدآباد 7

احمد خسروي

05133648100

 

6

مسجد امام صادق (ع)(خ دانشگاه)

خيابان دانشگاه ، مقابل كوچه اسرار

احمد زارعي

05132222423

 

7

محمديه

كوي طلاب ، پيچ دوم تلگرد ، مسجد جوادالائمه(ع)

قاسم حسنيان جاغرق

05132595737

 

8

مسجد پيغمبراكرم (ص)

رضاشهر ، بلوار پيروزي ، ميدان سلمان فارسي

جواد جانعلی زاده

05138794842

 

9

مسجد زيبنيه (س)

خيابان مطهري شمالي ، مطهري شمالي 2

رضا نیکنام

05137247114

 

10

مسجد قبا

حاشيه بلوار خيام ، خيام 23

خانم افسری

05137636151

 

11

مسجد بزرگ امام رضا (ع)

شهرك بوعلي ، انتهاي بلوار ولي عصر (عج)

زهره آمارلو

05137633311

 

12

مسجد جوادالائمه (ع)

بلوار وكيل آباد ، هاشميه 31

حسن اکرمی

05138823638

 

13

مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني(ره)

خواجه ربيع 23 ، خيابان غيوراصل

علیرضا ارجمندی

05137411100

 

14

کتابخانه تخصصی کودک

خواجه ربيع 23 ، خيابان غيوراصل

علیرضا ارجمندی

05137414621

 

15

حسينيه امام رضا (ع)

ميدان شهدا ، خيابان هاشمي نژاد ، كوچه ناظر

حسن پيرزاده

05132218010

 

16

مسجد حضرت سجاد (ع)

بلوار سجاد ، نبش سجاد 21

سيدمحمد حسینی

05136097737

 

17

مسجد غدیر باباعلی 5

قاسم آباد- بلوار اندیشه- شهرک رازی- رازی 4/10

سیدمحسن سیدی

05136514078

 

18

مسجد امام جعفرصادق(ع)( سرو 12)

بلوار وکیل آباد - وکیل آباد36 صیاد8-  سرو 12

غلامرضا رحمتي حصاری

05138945610

 

19

مسجد امیرالمومنین(ع)

کوی طلاب- رسالت 81

سیدحسن کوچکی

05132434234

 

20

کتابخانه سیار

ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

محسن عظیمی

05132236161

 

21

کتابخانه حضرت معصومه

شهرک رضویه

زهرا عبدالله زاده

05133223830

 

22

کتابخانه مسجد پنجتن(ع)

بلوار شهید نامجو. رودکی 20

مریم شهرکی

05138415647

 

 

 

ساعت کاری

آدرس

تلفن تماس

کتابخانه های برون شهری و خارج از کشور

1

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 19

قوچان، بولوار مصلی، جنب سازمان تامین اجتماعی                               

47234700-051

مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان

 

2

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 19

درگز، بلوار امام خمینی (ره)                                                           

46231117-051

مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) درگز

3

همه روزه به جز ایام تعطیل 15/7 تا 30/19

ورودی سرخس، روبروی جهاد کشاورزی                    

34521710-051

مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) سرخس

4

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 30/19

یزد، جنب مسجد جامع                                                                         

36224343-035

کتابخانه و موزه وزیری یزد

 

5

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 30/19

تهران، پارک شهر، جنب وزارت امور خارجه                                           

22281249-021

کتابخانه و موزه ملی ملک تهران

 

6

شنبه تا چهارشنبه 7 تا 18

پنج شنبه 7 تا 30/13

تهران، نیاوران، خیابان سرتیب سعیدی، نبش کوی بهشت، پلاک35       

22281249-021

کتابخانه حضرت آیت الله حکیم (ره) تهران

 

7

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 45/18

تربت حیدریه، شهرک ولی عصر(عج)، بلوار شهید چمران، جنب بوستان مینو

52290335-051

کتابخانه امام رضا (ع) تربت حیدریه

 

8

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 30/19

کرمانشاه، میدان آیت الله جلیلی، حسینیه آیت الله جلیلی

38249509-083

کتابخانه امام رضا (ع) کرمانشاه

9

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 45/19

بروجرد،خيابان شريعتي، جنب درمانگاه امام خميني(ره)                        

42629770-066

کتابخانه امام رضا (ع) بروجرد

 

10

همه روزه به جز ایام تعطیل

شیفت صبح

گناباد، روستای روشناوند                                                                              

57473070-051

کتابخانه امام رضا (ع) روشناوند

 

11

همه روزه به جز ایام تعطیل

7 تا 35/19

بیرجند، میدان موزه، جنب اداره میراث فرهنگی    

32421324-056

کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند

12

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 45/19

شوشتر، خیابان طالقانی، کوی شاه زید، منزل علامه شیخ 

36223377-061

کتابخانه علامه شیخ شوشتری (ره) شوشتر

 

13

همه روزه به جز ایام تعطیل

 7 تا 30/19

گناباد، خیابان حافظ، نبش حافظ 20

57263292-051

کتابخانه امام رضا (ع) گناباد

 

14

همه روزه به جز ایام تعطیل

 7 تا 19

خوزستان، اهواز، لشکرآباد، بلوار علوی،مجتمع علمی فرهنگی امام حسین (ع)

33731478-061

کتابخانه امام رضا (ع) اهواز

 

15

همه ‌روزه به جز ایام تعطیل

7 تا 30/19

یزد، میبد، خیابان شهید رجایی، روبروی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران

32349571-035

کتابخانه امام رضا(ع) و مجتمع فرهنگی وحید شهرستان میبد

16

همه ‌روزه به جز ایام تعطیل

7 تا 30/19

روستای مجد (از توابع شهرستان بشرویه)

32769311-056

کتابخانه امام رضا (ع) روستای مجد شهرستان بشرویه

17

همه روزه به جز ایام تعطیل

7 تا 30/19

بلوار بسیج، روبروی گلزار شهداء

7 تا 32526006-056

کتابخانه امام رضا (ع) قاین

18

شنبه تا چهارشنبه15/7 تا 30/19

  پنج شنبه 15/7 تا 19

سبزوار، بلوار کشاورز، بعد از بیمارستان واسعی، جنب پارک شهدای گمنام

44670174-051

فرهنگسرای امام رضا (ع) سبزوار

19

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 45/19

کرمان، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی، پشت هتل پارس                    

32118485 -034

کتابخانه امام رضا (ع) کرمان

20

همه روزه به جز ایام تعطیل

15/7 تا 45/19

یزد، خیابان شهید چمران    

36231112-035                

 

کتابخانه مروج یزد

21

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 30/19

طبس، روستای محمدآباد          

32867375 056                

کتابخانه امام رضا (ع) محمدآباد طبس

22

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 45/19

رفسنجان، امین شهر ( حسین آباد انار)          

34393166 034

کتابخانه امام علی بن موسی الرضا(ع) امین شهر انار

23

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 30/19

کاشمر، جنب آرامگاه شهید آیت الله مدرس(ره)

14 تا 55245611 - 051

کتابخانه شهید آیت الله مدرس (ره) کاشمر

24

همه روزه به جز ایام تعطیل  

15/7 تا 45/19

کتابخانه هرندی کرمان

32221000 -034

کتابخانه هرندی کرمان

25

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 30/19

طبس، آستان مبارک امام زاده حسین بن موسی الکاظم(ع)

3  تا 32813300 056                            

کتابخانه حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

26

همه روزه به جز ایام تعطیل

 15/7 تا 45/19

رفسنجان، بلوار طالقانی، چهارراه امیرکبیر                                    

34259751 - 034

کتابخانه مرتضوی رفسنجان

27

همه روزه به جز ایام تعطیل

  15/7 تا 45/19

رفسنجان- بلوار ولایت- میدان خاتم الانبیاء                 

34356680-034

مجتمع فرهنگی و کتابخانه جوادالائمه (ع) رفسنجان

28

 

هندوستان، لکهنو، محمود آباد

 

کتابخانه راجه محمودآباد کشور هندوستان

 

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید