۱۴۰۰-۰۱-۱۷

لیست کتابخانه ها و بخش ها

                                  کتابخانه های وابسته در مشهد

                                        کتابخانه های وابسته در شهرستان ها

کتابخانه کتابخانه های وابسته

کتابخانه مرکزی

(جهت آشنایی با بخشها بر روی عناوین هر بخش کلیک کنید)

کتابخانه مرکزی / بخش

تلفن تماس

آدرس

ساعات کاری

بخش عضویت

05132232004  (داخلی 3388)

تلفن مستقیم: 05132243281

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 18:45

بخش گردش کتاب و امانت آقایان

05132232004  (داخلی 3357)

تلفن مستقیم: 05132219903

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 18:45

بخش گردش کتاب و امانت بانوان

05132232004  (داخلی 3364 و 3367)

تلفن مستقیم: 05132219902

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

پژوهشکدۀ تالار محققان

آقایان: 05132228876

 بانوان: 05132283555

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

شبانه روزی

تالار اینترنت

 32291681

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

 7:30 تا 18:30

تالار جوانان و نوجوانان پسر

05132232004  (داخلی 3336)

تلفن مستقیم: 05132238502

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 الی18:45تا زمان کنکور

تالار جوانان و نوجوانان دختر

05132232004  (داخلی 3343)

تلفن مستقیم: 05132238501

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی  -  طبقه منهای یک

7:15 تا 13:30

تالار کتابهای خارجی

05132232004  (داخلی 3356)

تلفن مستقیم: 05132281484

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 13:30

تالار محققان اسناد مکتوب و غیر مکتوب

05132232004 (داخلی 3478)

مشهد حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:15 تا 13:30

تالار محققان مطبوعات

05132232004  (داخلی 3421 و 3478)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی -  اتاق 253

7:15 تا 13:30

تالار مطالعه قفسه باز آقایان

05132232004  (داخلی 3365 و 3366)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

 

تالار مطالعه قفسه باز بانوان

05132232004  (داخلی 3364)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 18:45

کتابخانه تخصصی ادبیات

05132232004  (داخلی 3344)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی تاریخ

05132232004  (داخلی 3415)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بیناد پژوهشهای اسلامی

7:15 تا 13:15

کتابخانه تخصصی جغرافیا

05132232004  (داخلی 3251)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه فوقانی

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث

05132232004  (داخلی 3278 و 3254)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

7:15 تا 13:30

کتابخانه تخصصی مخطوطات

05132232004  (داخلی 3378)

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه فوقانی

7:30 تا 18:45

کتابخانه تخصصی مطبوعات

 

مشهد حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

کتابخانه تخصصی اهل بیت(ع)

05132223276

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  بست شیخ طبرسی -  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

شبانه روزی

کتابخانه تخصصی هنر و موزه داری

05132232004  (داخلی 3217)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  صحن کوثر -  موزه مرکزی -  طبقه اول -  اداره پژوهش و معرفی آثار

8 تا 13

کتابخانه جامع الکترونیک

05132232004  (داخلی 3373)

مشهد -  حرم مطهر رضوی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه همکف

7:15 تا 13:30

مخزن کتب چاپی

05132232004 (داخلی 3347)

مشهد -  حرم مطهر رضوی -  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

7:15 تا 18:45

واحد آموزش

05132232004 (داخلی 3446)

تلفن مستقیم: 05132219552

مشهد - حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

واحد پژوهش و انتشارات سازمان

05132232004 (داخلی 3436)

تلفن مستقیم: 05132232512

مشهد - حرم مطهر رضوی -  ظلع شرقی دوربرگردان طبرسی -  ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی

7:30 تا 13:30

بخش سمعی و بصری

 05132232004 (داخلی3372)

تلفن مستقیم: 05132242025

مشهد -  حرم مطهر رضوی - کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی -  طبقه منهای یک

   7:15  تا 13:30

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید