The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
ژنتيک (کلاسيک، مولکولی، مهندسی، پزشکی)
پیشرفت شگرف علم به ویژه علم ژنتیک در 30 سال اخیر به حد چشمگیری باعث دستیابی و تشخیص روزافزون بیماری‌های مختلف گردیده است.

با توجه به شناخت و تشخیص بیماری‌ها محققین توانسته‌اند از بروز بیماری‌های گوناگون با تشخیص قبل از تولد جلوگیری نمایند. شناخت مکانیسم تغییرات ژنتیکی به پزشکان و دانشجویان در درک صحیح بیماری بسیار کمک می‌نماید. این کتاب در واقع از تغییرات بزرگ کروموزومی که به اختلالات مهمی در بیماری منجر می‌گردد تا اختلالات نوکلئوتیدی که به صورت مولکولی تغییراتی در عملکرد ژنی به وجود می‌آورد، پرداخته است. این کتاب در شش فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: ژنتیک کلاسیک، فصل دوم: سیتوژنتیک، فصل سوم: ژنتیک جمعیت، فصل چهارم: ژنتیک مولکولی، فصل پنجم: تکنولوژی DNA نوترکیب، فصل ششم: ژنتیک پزشکی

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید