The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
شهيد صدر بر بلندای انديشه و جهاد
این کتاب درباره وقایع و حوادث زندگی شهید محمد باقر صدر می‌باشد. در این مجموعه از طرح مباحث خاص فقهی، فلسفی، اصولی، تفسیری و موارد دیگر به صورت اختصاصی و موضوعی، پرهیز شده است.

برای نوشتن برخی از وقایع و مطالب کتاب از عالمان و شخصیت‌هایی که شهید صدر را دیده و ملاقات کرده‌اند، نقل شده و در پاورقی اسمشان ذکر گردیده است. همچنین اسامی اشخاصی که زنده‌اند، در متن کتاب بدون لقب و شهرتی آمده است. در برخی موارد، مطالب کتاب حاصل استناد به چند ماخذ و مدرک است، یعنی هر کدام از منابع و مآخذ، یک قسمت از آن مطلب را تشکیل می‌دهد و در مجموع، یک مطلب را تکمیل می‌کنند. این کتاب در چهارده فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: خاندان صدر؛ فصل دوم: از میلاد تا مدرسه؛ فصل سوم: تدریس، تعلیم، تربیت؛ فصل چهارم: بوی بهار می‌رسد؛ فصل پنجم: طرح نو؛ فصل ششم: مرجعیت؛ فصل هفتم: در نبرد با سیاهکاری؛ فصل هشتم: در مطلع فجر؛ فصل نهم: با قرآن در صحنه؛ فصل دهم: فریادی در سکوت؛ فصل یازدهم: محاصره؛ فصل دوازدهم: شهادت؛ فصل سیزدهم: پس از شهادت؛ فصل چهاردهم: باقیات صالحات

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید