The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۳-۱۸
زنان و محيط زيست
کتاب حاضر از منابع تالیفی استثنائی در زمینه خود محسوب می‌شود که با پیش‌زمینه‌ای تئوریک سعی دارد زاویه نقدی را بر رویکردهای موجود و واقعیت امروز بگشاید و در قیاس با آنچه رویکرد( هماهنگ) انسان با طبیعت نام می‌نهد پی‌آمدهای آن را به آزمون بگذارد.

نگارنده سخن را با مفهوم( کار) آغاز و تاثیر آن را بر محیط و ماهیت انسان بررسی می‌کند و سپس به تطبیق انسان با محیط از زاویه نظام اجتماعی و کار می‌پردازد. وی دیدگاه خود را با نقد از آنچه عقل مذکر اطلاق می‌شود و مظاهر مردانه آن به منزله فرهنگ مسلط تکامل می‌بخشد. بازشناسی مسئولیت نهادهای اجتماعی مدرن در بروز بحران محیط زیست بشر ناشی از اسارت طبیعت در سیطره فرهنگ یکی دیگر از دریچه‌های نقد این کتاب می‌باشد. این کتاب در پنج بخش تهیه شده است که عبارتند از:
بخش یکم: طبیعت اسیر فرهنگ می‌شود؛ بخش دوم: ماهیت آدمی، از خود بیگانه می‌شود؛ بخش سوم: طبیعت، راهی یافتن مادر خود می‌شود؛ بخش چهارم: محیط زیست در بی‌سالاری سبز می‌شود؛ بخش پنجم: آسمان آبی، جهانی می‌شود.

برچسب ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید