The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۳-۱۸
شناخت صنايع دستی ايران و پهنه‌بندی جغرافيايی آن
صنایع دستی به آن گروه از صنایع اطلاق می‌شود که با استفاده از مواد اولیه بومی تهیه شده و نشان دهنده ویژگی‌ها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است و تمام یا قسمتی از مراحل تولید آن با دست انجام می‌شود و در آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر تجلی یافته باشد. این کتاب در پنج فصل تهیه شده است.

در فصل اول به بیان مفاهیم و کلیات در باب صنایع دستی پرداخته شده است و در فصل دوم به بیان اهمیت و ضرورت بحث صنایع دستی و ابعاد مختلف آن و فصل سوم به گفتاری در مورد صنایع دستی ایران و طبقه‌بندی آن اشاره گردیده است. فصل چهارم به بررسی مهمترین صنایع دستی استان‌های مختلف کشور توجه کرده است. فصل پنجم به پهنه‌بندی جغرافیایی صنایع دستی و همچنین ناحیه‌بندی سطح ایران براساس استان‌ها و مهمترین صنایع دستی مشهور آن پرداخته است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید