The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۳-۱۸
نجات محيط زيست (پلن B 4.0‎)
اکنون جهان با توفانی کامل روبه‌روست. توفانی از کمبود مواد غذایی، رشد جمعیت، کمبود آب و افزایش شدید قیمت نفت. این تغییرات به اضافه تسریع تغییر آب و هوا و مهاجرت گسترده مردم از مرزهای ملی، شرایطی بحرانی ایجاد کرده است.

اوضاع دنیا خوب نیست. اوضاع بد نمی‌تواند همچنان تا ابد ادامه یابد. آیا می‌توانیم انتظاری غیر از تعمیق بحران جهانی و در نهایت فروپاشی تمدن داشته باشیم؟ آیا می‌توانیم تا 13 سال دیگر یک آفریقای جدید را غذا بدهیم؟ ...
لستر براون در این کتاب ابتدا به طرح مسایل فوق می‌پردازد و شدت بحران محیط زیست جهان و تغییر تلخی را که این بحران بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد شرح می‌دهد و سپس به ارائه راه‌حل می‌پردازد. وی برای پرهیز از ورود به بحران، بازسازی نظام‌مند اقتصاد را، آن هم با سرعت زمان جنگ، پیشنهاد می‌کند. او تغییراتی را که باید در اقتصاد و سیاست و قوانین مالیاتی و نیز در روابط انسان با طبیعت صورت گیرد تا بتوان محیط زیست را حفظ کرد و مانع از بروز بحران شد، طرح B نامیده است. طرح B طرحی است در مقابل طرح A و طرح A همان رویه کنونی یا کسب و کار طبق معمول است. کتاب حاضر به 43 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این کتاب در نه فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: فروش آینده ما، فصل دوم: فشار جمعیت: زمین و آب، فصل سوم: تغییر آب و هوا و گذار انرژی، فصل چهارم: تثبیت آب و هوا: انقلاب در کارایی انرژی، فصل پنجم: تثبیت آب و هوا: گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، فصل ششم: طراحی شهرهای پایدار، فصل هفتم: ریشه‌کن کردن فقر و تثبیت جمعیت، فصل هشتم: احیای کره زمین، فصل نهم: آیا با سرعت لازم بسیج خواهیم شد؟

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید