۱۴۰۰-۰۹-۰۹

جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل

جنبش‌های اجتماعی بر بستر جریان‌های سیاسی و فکری شکل گرفته و گسترش می‌یابند و تحولات ایران معاصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این جنبش بعد از انقلاب مشروطه‌ی ایران(1285ش) زمانی ظهور یافت که از یک سو کشور تحت اشغال و نفوذ عناصر خارجی قرار داشت و از سوی دیگر فقر و قحطی سراسر ایران را فرا گرفته بود.
در چنین دورانی بود که جنبش جنگل با رهبری میرزا کوچک خان جنگلی اعلام موجودیت نمود و با شعار مخالفت علیه سلطه خارجی و احیای استقلال ایران، اقشار مختلف مردمی را جذب کرد. بر این اساس، در اینجا منظور از جریان سیاسی، مجموعه‌ای تشکل یافته از افراد با رویکرد سیاسی مشخص است که در قالب سخنرانی‌ها، مرامنامه‌ها، قوانین، موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های سیاسیشان نمود می‌یابد.
ملاک سنخ شناسی جریان‌های سیاسی جنبش جنگل، ایدئولوژی بوده است. این جریان رویکرد و مواضعش از عناصر ملی‌گرایانه مانند وطن دوستی، آزادیخواهی و استقلال اراضی تاثیر گرفته است. این کتاب در چهار فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: بسترهای سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی پیدایش جنبش جنگل؛ فصل دوم: جریان سیاسی ملی- مذهبی در جنبش جنگل؛ فصل سوم: جریان سیاسی راست محافظه کار در جنبش جنگل؛ فصل چهارم: جریان سیاسی چپ در جنبش جنگل
در انتهای کتاب نتیجه گیری، منابع، پیوست‌ها و نمایه آورده شده است.
شماره دیویی: ج549ن 0752045 / 955
پدیدآور(ان: نعيمي، عباس، ‎۱۳۴۵ –
عنوان: جريان‌شناسي سياسي جنبش جنگل (مطالعه جامعه‌شناختي جنبش جنگل)
موضوع: ‎۱.ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. -- جنبشها و قيامها.
‎۲.ميرزا کوچک خان، يونس بن ميرزا بزرگ، ۱۲۹۸ - ‎۱۳۴۰ق.
محل نشر: تهران
ناشر: چاپخش
سال نشر: 1391
مشخصات ظاهری: ‎۴۰۸ ص.: مصور، جدول
یادداشت: کتابنامه
نمایه
ISBN 978-964-5541-78-9‎
موجودی: مخزن بسته: (‎۱۱۷۸۷۹۸۳‎)
    تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۷۹۲۷۰‎)
    گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۰۸۶۲۹‎)
    تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۷۳۸۹۰‎)
    آرشيو(مخازن جديد): (‎۲۶۳۴۹۱۴۶‎)
    مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۳۸۰۶۳‎)
    کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۲۹۲۷۰‎)
    کتابخانه تخصصي تاريخ: (‎۷۷۲۴۲۸۳‎)
کتابخانه ها:     کتابخانه وزيري يزد: (‎40224948‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید