۱۳۹۳-۰۷-۱۲

پایان‌نامه‌ها

عمدۀ پایان‌نامه‌های موجود در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (6495 عنوان) در پژوهشکدۀ تالار محققان، واقع در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، صرفاً برای استفاده و مطالعۀ محققان و پژوهشگران عضو این تالار نگهداری می‌شود.

با توجه به ایجاد کتابخانه‌های تخصصی متعدد در سازمان، پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع هر کتابخانۀ تخصصی، به آن کتابخانه منتقل می‌شود و اعضا و مراجعان می‌توانند برای مطالعۀ پایان‌نامه‌های مورد نظر، به کتابخانه‌های تخصصی مربوط مراجعه کنند.
      دسترسی به عنوان، محل نگهداری و صفحاتی از پایان‌نامه‌ها از طریق جستجو در نرم افزار کتابخانۀ آستان قدس رضوی و همچنین سایت کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی، با مراجعه به قسمت پایگاه پایان‌نامه‌ها، امکان پذیر است.افزون بر این، در کتابخانۀ جامع الکترونیکی با رعایت قانون حق مؤلف، امکان اسکن و کپی از صفحۀ عنوان، فهرست مندرجات، چکیده، فهرست منابع و مأخذ و تصاویر (حداکثر 5 تصویر) وجود دارد.
      شایان ذکر است که پایان‌نامه‌های موجود در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در طول سالیان متوالی، به سه روش ذیل گردآوری شده است:
      1- اهدای این منابع از سوی زائران و مجاوران به کتابخانه، به دلیل ارادت ویژۀ آنان به امام علی بن موسی‌الرضا(ع).
      2- اهدای پایان‌نامه از سوی پژوهشگران عضو تالار محققان که از منابع غنی این کتابخانه برای انجام پایان نامۀ خود استفاده کرده اند.
      3- گردآوری پایان‌نامه بر اساس ارتباطات و تفاهم‌نامه‌هایی که سازمان کتابخانه ها با برخی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی داشته و از سوی آن مراکز به کتابخانۀ آستان قدس رضوی اهدا شده‌است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید