۱۳۹۳-۰۷-۱۲

پایان نامه ها


پایان نامه ها و رساله ها از منابع مهم اطلاعاتی و پژوهشی به شمار می روند که با تلاش و کوشش دانشجویان و طلاب در پایان تحصیلات با ضوابط علمی و استاندارد زیر نظر اساتید راهنما و مشاور پدید می آیند و از آنجا که این منابع مانند کتاب در تیراژ زیاد چاپ و منتشر نمی شود، کمیاب و منحصر به فرد هستند، لذا به جهت اهمیت و اشاعه اطلاعات پایان نامه ها و دسترسی هرچه سریعتر و آسان تر محققان و پژوهشگران به آنها، مکانی ویژه در تالار محققان به این منابع اختصاص یافته است.
لطف و عنایت دانشجویان،‌ طلاب و اساتید مراکز مختلف علمی و پژوهشی در زمینه اهدای اینگونه منابع به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی درخور امتنان و قدردانی می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود