۱۳۹۳-۰۷-۱۲

جزوات و قرآن های خطی

نمونه ای از جزوات و قرآن های خطی
قرآن شماره 107 
قرآن فوق العاده نفیس
قوارع القرآن
شاهکار هنر اسلامی
قرآن 60
قرآن 56
نمونه هایی از قدیمی ترین و نفیس ترین مصاحف خطی:
1- قرآن شماره 6 به خط کوفی، از ابتدای سوره هود تا پایان سوره کهف که بر روی پوست آهو نوشته شده و در صفحه آخر آن رقم گردیده است (کتبه علی بن ابی طالب). وقفنامه به خط شیخ نهایی می باشد.
2- قرآن شماره 13 به خط کوفی 7 سطری، از ابتدای آیه 29 سوره نساء، آیه 146 سوره نساء بر روی پوست آهو نوشته شده است و به نقل از شیخ بهایی منسوب به امام حسن مجتبی (ع).
3- جزوه 3015 به خط کوفی، واقف: کشواد بن املاس، تاریخ کتابت: 327ق.
4- قرآن شماره 3004 به خط کوفی برروی پوست آهو، واقف: ابوالقاسم علی بن سیمجور در سال 383ق.
5- قرآن شماره 100، قرآن مترجم کامل و منحصر به فرد از نظر تذهیب، محشی به تفسیر «خلاصة المنهج» ملا فتح الله کاشانی، نسخه از نظر هنر تذهیب و دقت و ظرافت و پر کاری یکی از نفیس ترین و بهترین نسخ قرآنهای مترجم است، خط متن نسخ خوش به کتابت ملاّ علی بروجردی و کاتبِ تفسیر: حسن بن یعقوب کشمیری، تاریخ کتابت تفسیر: 1245 هجری قمری.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود