۱۳۹۳-۰۷-۱۲

جزوات و قرآن های خطی

یکی از نوادر و گنجینه های ارزشمند اداره مخطوطات می باشد که با داشتن آثار نفیس و ارزنده به ویژه قرآنهای منسوب به ائمه معصومین (ع)،اعتبار ممتازی در بین کتابخانه های معتبر جهان کسب نموده است.

نمونه ای از جزوات و قرآن های خطی
قرآن شماره 107
قرآن فوق العاده نفیس
قوارع القرآن
شاهکار هنر اسلامی
قرآن 60
قرآن 56
نمونه هایی از قدیمی ترین و نفیس ترین مصاحف خطی:
1- قرآن شماره 6 به خط کوفی، از ابتدای سوره هود تا پایان سوره کهف که بر روی پوست آهو نوشته شده و در صفحه آخر آن رقم گردیده است(کتبه علی بن ابی طالب). وقفنامه به خط شیخ نهایی می باشد.
2- قرآن شماره 13 به خط کوفی 7سطری، از ابتدای آیه 29 سوره نساء، آیه 146 سوره نساء بر روی پوست آهو نوشته شده است و به نقل از شیخ بهایی منسوب به امام حسن مجتبی (ع).
3- جزوه 3015 به خط کوفی، واقف: کشوادبن املاس، تاریخ کتابت: 327ق.(تصویر)
4- قرآن شماره 3004 به خط کوفی برروی پوست آهو، واقف: ابوالقاسم علی بن سیمجور در سال 383ق .(تصویر)
5- قرآن شماره 100، قرآن مترجم کامل و منحصر به فرد از نظر تذهیب، محشی به تفسیر خلاصه المنهج ملافتح الله کاشانی، نسخه از نظر هنر تذهیب و دقت و ظرافت و پر کاری یکی از نفیس ترین و بهترین نسخ قرآنهای مترجم است، خط متن نسخ خوش به کتابت ملاّ علی بروجردی و کاتبِ تفسیر: حسن بن یعقوب کشمیری، تاریخ کتابت تفسیر: 1245 هجری قمری.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود