۱۳۹۳/۰۷/۱۲ - ۱۴:۰۷

قرآن خطی (کامل) به شماره 4336
فوق العاده نفیس از لحاظ تذهیب و خط
خط: نسخ خوش ترکستانی 15 سطری، کاغذ: حنایی روشن آهارمهره، 328گ 5/26×15 (وزیری بزرگ)،کاتب: ملا عبدالرحیم بخاری، تاریخ کتابت: 1356ق. ظهر برگ اول: مزين به شمسه زرپوش و منقش و در ميان شمسه با سفيد آب آيه قل لئن اجتمعت الجن و الانس، دو صفحه افتتاح: هر يک داراي کتيبه صدر و ذيل و حاشيه مذهب و منقش به نيم ترنجها و سرترنجهاي زرين زمينه بلاجوردي و منقش به گل و برگ الوان و گل‌هاي زرين، دو صفحه اول سوره کهف: زراندازي و داراي حاشيه باريک زرين و مرصع و حاشيه زمينه لاجوردي با سرترنج‌هاي زرين و گل‌هاي الوان، دو صفحه آخر: زراندازي شده و حاشيه مذهب و منقش به نيم ترنج زرين و گل و برگ الوان، صفحه پايان مزين به شمسه زرپوش و منقش بعضي صفحات داراي حاشيه تشعيرسازي گل و برگ زرين و بين السطور آن زراندازي شده، فواصل آيات: گوي زرين منقط به لاجورد، جدول کشي صفحات: به زر و تحرير مشکي و لاجوردي، کمند: به زر و تحرير مشکي، در حاشيه نشانه‌ها: قرص زرين با شرفه‌هاي لاجوردي، نشانه‌ها: ربع نصف جزو به سرخي ميان ترنج مانند زرين، جلد: مقوا، خریداری در آبان 1390.

نمونه ای ازجزوات و قرآن های خطی
قرآن شماره 107
قرآن فوق العاده نفیس
قوارع القرآن
شاهکار هنر اسلامی
قرآن 60
قرآن 56
نمونه هایی از قدیمی ترین و نفیس ترین مصاحف خطی:
1- قرآن شماره 6 به خط کوفی، از ابتدای سوره هود تا پایان سوره کهف که بر روی پوست آهو نوشته شده و در صفحه آخر آن رقم گردیده است (کتبه علی بن ابی طالب). وقفنامه به خط شیخ بهایی می باشد.
2- قرآن شماره 13 به خط کوفی 7 سطری، از ابتدای آیه 29 سوره نساء، آیه 146 سوره نساء بر روی پوست آهو نوشته شده است و به نقل از شیخ بهایی منسوب به امام حسن مجتبی (ع).
3- جزوه 3015 به خط کوفی، واقف: کشواد بن املاس، تاریخ وقف: 327ق.
4- قرآن شماره 3004 به خط کوفی برروی پوست آهو، واقف: ابوالقاسم علی بن سیمجور در سال 383ق.
5- قرآن شماره 100، قرآن مترجم کامل و منحصر به فرد از نظر تذهیب، محشی به تفسیر «خلاصة المنهج» ملا فتح الله کاشانی، نسخه از نظر هنر تذهیب و دقت و ظرافت و پر کاری یکی از نفیس ترین و بهترین نسخ قرآنهای مترجم است، خط متن نسخ خوش به کتابت ملاّ علی بروجردی و کاتبِ تفسیر: حسن بن یعقوب کشمیری، تاریخ کتابت تفسیر: 1245 هجری قمری.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود