۱۳۹۳-۰۷-۱۲

کتب چاپ سنگی و سربی

   حدیقه الشیعة (چاپ سنگی)

یکی از کتاب‌های بسیار نفیس چاپ سنگی که در دوره محمد شاه قاجار 1260 هجری قمری به طبع سپرده شد کتاب حدیقه الشیعه ملا احمد مقدس اردبیلی متوفای 993 قمری، از مفاخر علمای امامیه عهد صفوی است. این کتاب بسیار نفیس که در مخزن کتب چاپ سنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، در دو جلد تنظیم شده؛ اول در حالات آباء و نیاکان نبی اکرم (ص) و زندگانی آن حضرت و دوم در بیان فضائل و مناقب حضرت علی (ع) و سایر ائمه اطهار علیهم‌السلام به استناد از آیات و احادیث شیعه و سنی. کتاب حاضر توسط نصرالله تفرشی از خوشنویسان دوره قاجاریه به نستعلیق خوش کتابت گردید.
در صفحه اول وقفنامه به خط واقف آمده است.
کتابت حدیقه الشیعه در سال 1363 هجری شمسی توسط محمد العظیمی البروجردی به کتابخانه مرکزی وقف گردیده است.
خط نستعلیق خوش، زبان فارسی، کاغذ نباتی، جلد تیماج ضربی با نقش ترنج و جدول کشی، قطع کتاب وزیری اندازه 28*19

بحرالجواهر فی علم الدفاتر (چاپ سنگی)
کتابی است در علم حساب شامل دو بحر و یک ساحل، بحر اول در علم حساب و توابع آن که دارای سه شط است؛ شط اول در قواعد حساب که خود دارای چهار نهر می باشد و هر نهر دارای یک رشحه و چهار جدول و هر رشحه مبتنی بر سه سحاب و هر سحاب مشتمل بر سه قطره است که مطالب ارزنده‌ای توسط میرزا ابراهیم عرب در سال 1279 قمری در علم حساب و محاسبات دیوانی به نستعلیق شکسته خوش و سیاق نگاشته شده است. این کتاب در سال 1271 شمسی در تهران به چاپ سنگی سپرده شد و مؤلف آن عبدالوهاب بن محمد امین حسینی شهشهانی اصفهانی از علمای ریاضی دوره قاجاریه است. این کتاب در سال 1350 شمسی توسط حاج محمد ایرانی مجرد به کتابخانه مرکزی اهدا گردیده است.
صفحه ابتدایی و انتهایی کتاب به نقش گل و بوته مزین شده و در حاشیه صفحه دوم و سوم نقش گل خودنمایی می کند.
تمامی صفحات دارای جدول کشی بوده و بسیاری از صورت معادلات به خط سیاق نگاشته شده است.
کاغذ: نباتی، قطع: نیم ربعی 11*17/5. جلد: چرمی، روی جلد و پشت جلد دارای جدول کشی و صفحه ابتدای کتاب مهر بیضی شکل
"منیع الملک" و "عبد علی1287" و در صفحه پایانی "ابن رحیم علی".

مثنوی معنوی

کتابی است در موضوع شعر فارسی تألیف جلالالدین محمد بن محمد مولوی، شاعر نامدار قرن 7 هجری که در تاریخ 1267 هجری در چاپخانه مشهدی محمد رضا شیرازی در بمبئی به زیور طبع آراسته گردیده است.  
کتاب شامل 6 مجلد می‌باشد که هر جلد دارای دیباچه و متن است. در پنج صفحه پایانی مطالبی در وصف حالات جناب مولوی و ختم کتاب آمده است.
شروع کتاب با این شعر اغاز شده: بشنو از نی چون حکایت می‌کند، وز جدائیها شکایت می‌کند.
دارای آرایشهای هنری نفیس از جمله سرلوح، کتیبه، شمسه و جدول کشی است. در صفحه اول با جوهر سبز نوشته‌ای به چشم می خورد که حاکی از مالکیت کتاب به نام شیخ محمد فرید نهاوندی است.
احمد بن وصال و محمد باقر شیرازی در سال 1266 کتاب را با خط نسخ و شکسته نستعلیق خوش کتابت کرده اند.
زبان فارسی، کاغذ نباتی، جلد تیماج ، قطع کتاب وزیری، این کتاب در سال 1377 توسط زین الدین جعفر زاهدی به کتابخانه مرکزی اهدا شده است.

معرفی مآثر سلطانیه (چاپ سربی قدیم)

در میان مجموعه کتابهای اهدایی آقایان مرحومان دکتر گوهرین در سال 1373 و دکتر مقتدری در سال 1383 کتاب سربی قدیم به چشم می خورد
که در سال 1241 هجری قمری در تبریز به چاپ رسیده است.
این نسخه، مآثر سلطانیه نام دارد که نسخه دیگری از آن در خرداد 1323 برای کتابخانه خریداری گردیده است.
مآثر سلطانیه دومین کتاب چاپ تبریز است که به صورت سربی به چاپ رسیده که بعد از کتاب جهادیه قائم مقام در سال 1234 قمری، با تلاش و کوشش فرهنگی عباس میرزا نایب السلطنه و وزیر دانشمندش قائم مقام فراهانی که سهم عمده ای در نشر تمدن و فرهنگ معاصر ایران داشته اند به چاپ رسیده است.
کتاب مآثر سلطانیه اثر عبدالرزاق بیک دنبلی متخلص به مفتون است که به لحاظ شرح رویدارهای تاریخی عصر فتحعلی شاه و مفصل ترین روایت مستقیم از جنگهای اول ایران و روس اهمیت ویژه ای دارد.
این کتاب به لحاظ همین اهمیت در زمان مولف به چاپ رسید و به دلیل اطلاعات ارزشمندی که از جنگهای ایران و روس و تاریخ عصر فتحعلی شاه ارائه کرده، دومین سفیر انگلیس در ایران به نام سرهارفورد جونز آن را به انگلیسی ترجمه کرد. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود