۱۳۹۳-۰۸-۲۱

منابع الکترونیکی

امروزه با گرایش کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی به سوی منابع الکترونیکی، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نیز با درک این واقعیت راه خود را به سوی گردآوری این گونه منابع آغاز کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی لوح فشرده شامل پایگاه اطلاعات، منابع مرجع و دائره المعارفهای چندرسانه ای، منابع ایرانشناسی، منابع علوم اسلامی و قرآنی، و منابع آموزشی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در کتابخانه مرکزی موجود می باشد .برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به فهرستگان پیوسته کتابخانه -پایگاه منابع الکترونیکی مراجعه نمائید. اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع خطی و چاپی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی در زمینه های قرآنی در کتابخانه تخصصی الکترونیکی قرآن کریم مهیا است. علاقه مندان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی دریافت نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود