۱۳۹۳-۰۷-۱۶
به کوشش: طاهره مهاجرزاده با همکاری: گروه مطبوعات مدیریت اسناد

مقاله نامه امام رضا(ع) جلد 1 و 2

موضوع: 1. علی بن موسی‌الرضا(ع)، امام هشتم، 153 ـ 203ق ـ مقاله‌ها و خطابه‌ها الف. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مدیریت امور اسناد و مطبوعات. گروه مطبوعات
منبع
سازمان کتابخانه ها، مُوزه ها و مرکز اسناد آستان قُدس رضوی محل نشر: مشهد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود