به قلم ثلث زرین ملا عبدالباقی تبریزی و خط نستعلیق شاه محمودنیشابوری ((زرین قلم )) ویرایشگر : عادلشاه خراسانی
چکیده: در مقدمه کتاب آمده است، گنجینه هزار ساله کتابخانه آستان قدس رضوی علاوه بر صدها هزار جلد کتاب چاپی دارای دهها هزار نسخه خطی می‌باشد که برخی از آنها منحصر به فرد و از نفیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و ارزشمندترین میراث مکتوب به جای مانده از علما و مشاهیر اسلام و خوشنویسان تذهیب‌کاران و هنرمندان ایران اسلامی است. شورای نشر نفایس کتابخانه آستان قدس رضوی برآن است تا به تدریج برخی از نسخه های نفیس و منحصر به فرد را شناسایی کرده به صورت عکسی یا با تصحیح و تحقیق علمی در شمارگان محدود چاپ کند و در اختیار شیفتگان میراث مخطوط قرار دهد. کتاب صد کلمه گزیده‌ای از سخنان حضرت امام علی (ع) با ترجمه منظوم عادل‌شاه خراسانی به قلم ثلث زرین ملاعبدالباقی تبریزی و خط نستعلیق شاه محمود نیشابوری « زرین قلم » می‌باشد که بر اساس نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی به صورت چاپ عکسی بسیار نفیس و در 36 صفحه منتشر شده است. در مقدمه کتاب آمده است، گنجینه هزار ساله کتابخانه آستان قدس رضوی علاوه بر صدها هزار جلد کتاب چاپی دارای دهها هزار نسخه خطی می‌باشد که برخی از آنها منحصر به فرد و از نفیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و ارزشمندترین میراث مکتوب به جای مانده از علما و مشاهیر اسلام و خوشنویسان تذهیب‌کاران و هنرمندان ایران اسلامی است. شورای نشر نفایس کتابخانه آستان قدس رضوی برآن است تا به تدریج برخی از نسخه های نفیس و منحصر به فرد را شناسایی کرده به صورت عکسی یا با تصحیح و تحقیق علمی در شمارگان محدود چاپ کند و در اختیار شیفتگان میراث مخطوط قرار دهد
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود