۱۳۹۳-۰۸-۲۴
جهان‌پور، فاطمه

تاریخچه مکتب‌خانه‌ها و مدارس قدیم آستان قدس رضوی با تکیه بر اسناد (صفویه تا قاجاریه)

. آستان قدس رضوی. مدرسه‌ها ـ تاریخ ـ اسناد و مدارک. 2. مدرسه‌های دینی اسلامی ـ ایران ـ مشهدـ تاریخ ـ اسناد و مدارک 3. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. شورای پژوهش و انتشارات.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود