دکتر فوستاگالو ترجمه عباسعلی عابدی استاد
چکیده : غرض از تحریر و انتشار کتاب مزبور این است که اطلاعات بیشتری در اختیار مسؤلان کتابخانه ها و آرشیوها قرار گیرد تا به اهمیت تهدید کتب و اسناد از جانب عوامل بیولوژیک پی ببرند و خطرات احتمالی این عوامل را تشخیص دهند و بهترین شرایط محیطی لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار و حمله آفات و امراض فراهم کنند. اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار کتابداران و آرشیو داران گذاشته می شود نباید موجب شود تا آنان قبل از دست زدن به هر اقدامی خود را از مشورت با زیست شناسان بی نیاز بدانند. شناخت حشرات و میکرو ـ ارگانیسمها که عامل خسارت هستند و نیز شناخت علل و عوامل مساعد رشد و تکثیر آنها و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم جهت مبارزه با آفات و بهبود اوضاع، از وظایف اصلی زیست شناسان و در حیطه مسؤلیت آنان است. در مورد علل خسارت، شایان توجه است که فعالیتهای تخریبی عوامل بیولوژیک می توانند تحت تأثیر عوامل فیزیکی (درجه حرارت، رطوبت و نور) و همچنین عوامل شیمیایی (مواد ترکیبی و غیره ) تسریع و یا کند شوند.حشرات، میکرو ارگانیسم ها ، علل و عوامل بیولوژیک و اقدامهای لازم در جلو‌گیری از رشد و شیوه های مبارزه با آنها از مواردی هستند که این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند. فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: مقدمه؛ یادداشت مترجم؛ پیشگفتار( سودات اردر، رئیس شرکت ایکروم )؛ مقدمه؛ حشرات؛ میکرو ـ ارگانیسمها؛ فاکتورهای مساعد رشد عوامل بیولوژیک و انجام اقدامات بازدارنده؛ فهرست لغات علمی؛ کتابشناسی فهرست مندرجات : - مقدمه - یادداشت مترجم - پیشگفتار (سوات اردر، رئیس شرکت ایکروم) - سپاسگزاری نویسنده - مقدمه - حشرات - میکروارگانیسمها - فاکتورهای مساعد رشد عوامل بیولوژیک و انجام اقدامات بازدارنده - ضمیمه 1- طبقه بندی عوامل بیولوژیک - ضمیمه 2- فاکتورهای قابل توجه در نابودی عوامل مضر بیولوژیک در کتابخانه ها - ضمیمه 3- حشره کشها و میکروب کشها - ضمیمه 4- تغییرات درجه رطوبت مواد - فهرست لغات علمی - کتابشناسی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید