۱۳۹۳-۰۷-۱۵
ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن داود صنهاجی

آجرومیه(جلد دوازدهم)

مختصری است در نحو به مذهب کوفیّین از تألیفات ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن داود صنهاجی مشهور به ابن آجرّوم (بتشدید راء) از مشاهیر فضلا و ادبای فاس(672-723) که بر آن شروح بسیار زیادی از ناحیه علمای مختلف نوشته شده است.
منبع
سازمان کتابخانه ها، مُوزه ها و مرکز اسناد آستان قُدس رضوی محل نشر: مشهد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود