۱۳۹۳/۰۸/۲۵ - ۱۳:۰۹
فاطمه نبوی با همکاری دکتر رحمت‌الله فتاحی
چکیده : کتابخانه‌دیجیتالی صورت جدیدی از فناوری‌ذخیره و بازیابی اطلاعات است که در کنار کتابخانه‌های سنتی موجود متولد شده و به حیات خود ادامه می دهد. در واقع بشر پس از سالها تلاش‌‌‌‌‌ وکوشش توانسته روشی ابداع کندکه در آن از فناوریها ی روز برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود بهره‌گیرد. در حال حاضر آنجه از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد افزایش روز افزون کتابخانه‌های‌دیجیتالی است. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد‌آستان‌قدس‌رضوی در راستای اهداف علمی و اطلاع رسانی خود کتاب حاضر را منتشر نموده و در اختیار فر‌هیختگان و ارباب‌علم و نو‌آوری قرار داده است. آنچه در این کتاب می خوانید: فصل اول، کلیاتی در باره کتابخانه‌های دیجیتالی؛ فصل دوم، چالشها و مشکلات موجود در ایجاد کتابخانه‌دیجیتالی؛ فصل سوم، استانداردهای‌کتابخانه‌دیجیتالی و فصل چهارم، انتخاب قالب داده‌ها درکتابخانه دیجیتالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل پنجم، به چند نمونه مطالعات انجام شده در خصوص هزینه‌های دیجیتال‌سازی و ایجاد کتـابخانه‌دیجیتالی اشـاره می نماید؛ مؤلف در فصل ششم، به مسئله مهم سازماندهی منابع دیجیتالی داخل و خارج از کشور را بررسی کرده است. در فصل نهم، کلیاتی درباره کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌هاو مرکز‌اسناد‌آستان قدس رضوی که پیگیری آن منجر به نگارش این کتاب شده بیان می شود.در پایان کتاب نیز آیین‌نامه کتابخانه دیجیتالی سازمان آورده شده است.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود