۱۴۰۱-۱۰-۰۸

ليست واقفين عمده كتابهای چاپی فارسی، عربی و ساير زبانها آبان ماه 1401

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

 

3108

خانواده مرحوم آیت الله آقای حاج سیدحسن صالحی (ره)

1

 

808

آقای دکتر حسن عبدلیان پور (رئیس مرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضاییه)

2

 

218

خانم ملیحه عطاران

3

 

186

آقای دکتر سیدعبدالحمید معصومی (مولف)

4

 

121

خانم نیلوفر راشد

5

 

56

آقای یاسین اکبری تبار

6

 

47

مدیر موسسه شجره طیبه

7

 

43

آقای رضا پاشا خانلو

8

 

24

آقای محمدرضا چناری

9

 

18

آقای جمیل بندر جمیل الحلفی (مولف)

10

 

16

آقای سیدجواد حسینی

11

 

16

آقای محمدرضا ساقی

12

 

16

خانم مریم عباسپور

13

 

15

آقای احمد بیقرار

14

 

14

آیت الله دکترسیدعباس اسلامی کاشانی (مولف)

15

 

14

آقای اقبال حسین نورانی (مولف)

16

 

13

آقای محمدنقی تسکین دوست (مولف)

17

 

10

آقای جمال مدیر شانه چی (مولف)

18

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید