۱۴۰۱-۱۱-۰۲

چشم نگاه و چشمك

در کتاب چشم نگاه و چشمك، حدود 40 داستان از تاریخ دور و نزدیک است، برآیند نگاه پاک و ناپاک را برای شما ترسیم میکند ودرصدبرآمده که افراد را با وقایع تاریخ آگاه سازد و عوامل موفقیّت در زندگی را تبیین نماید که پاکان چه نتائجی گرفتند و ناپاکان به چه بدبختیهایی گرفتار شدند.

اگر به من توجه نکنی خودم را میکشم، اگر جواب ندهی بهتر است قبل از اینکه بدانم جوابم را نمیدهی صاعقهای بیاید و مرا برباید، یا زلزله آید، و یا سیلی آید و مرا در آغوش گیرد و...
دختر نامه را میخواند، پسر نامه را مطالعه میکند، عجبا! چه کنم؟ چه گویم؟ جان او در معرض خطر است، ولی غافل از اینکه این دام است، صیاد هم برای به دام انداختن صید، دانه گندم و ارزن میگستراند تا دام را صید کند و.. وقتی جواب نیامد، توجهی نشد و... دختر یا پسر یا هر دو از راه دیگر وارد میشوند: واقعاً چه چهره ای، بهبه چه چشمانی، چه ابروانی، چه اندامی، چشمان پرفروغ تو دل مرا آتش زده، صحبت کردن، خندیدن، نگاه کردن تو مرا آرامش میدهد، چه وقاری، چه ادبی چه عاطفه ای و...

سرشناسه : حق‌جو، محمدحسین، - 1333
عنوان و نام پديدآور : چشم، نگاه و چشمک/ نوشته محمدحسین حق‌جو
مشخصات نشر : قم: فاطمه‌الزهرا(س)، 1379.
مشخصات ظاهری : ص 172

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید