۱۴۰۱-۱۱-۰۲

پژوهشی در فرهنگ حیا

نیروهای مهار کننده رفتارهای آدمی گاهی ترس، گاهی طمع و گاهی هم حیاست . در این میان حیاست که بر پایه کرامت انسانی و درک حضور استوار است. پژوهش حاضر سعی دارد که فرهنگ حیا را مورد بازکاوی قرار داده و آن را با زبانی غیر تخصصی تبیین نماید تا برای عموم خوانندگان مفید باشد.

کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا در چهار بخش تنظیم یافته است: بخش اول به طرح کلیات بحث پرداخته و تعریف حیا و ارکان و اقسام و ریشه ها و مراتب آن را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش دوم به قلمروهای حیا پرداخته و موضوعاتی همچون حیا و گمنامی، حیا در خانواده، حیا در تنظیم روابط اجتماعی، حیا در مدیریت، حیا در رسانه ها و حیا در معماری را مورد توجه قرار داده است. در بخش سوم و چهارم کتاب، نویسنده به مساله کم رویی و بی حیایی پرداخته و تا اندازه ای که موضوع اصلی این کتاب را روشن کند، به این دو مقوله پرداخته است و ریشه یابی نموده و مورد بررسی قرار داده است.
این کتاب از نظر محتوایی دارای جامعیت خوبی است و از نظر علمی هم کاملا تحلیلی و مستدل است. نگاه قرآنی و روایی همراه با تحلیل های دقیق جامعه شناختی و روان شناختی، از ویژگی های این کتاب است.

مشخصات كتاب:
سرشناسه : پسنديده، عباس، ۱۳۴۸ - عنوان و نام پديدآور : پژوهشي در فرهنگ حيا/ عباس پسنديده
مشخصات نشر : قم دارالحديث سازمان چاپ و نشر ۱۳۸۳.‬
مشخصات ظاهري : ۳۸۸ ص.‬:جدول.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید