۱۴۰۱-۱۲-۲۳

مهارتهای کاربردی حفظ قرآن کريم

ویژگیهای مجموعه ی مهارتهای کاربردی حفظ قرآن کريم شامل تمرکز حواس، روشهای بهسازی حافظه، بهترین روش حفظ قرآن، روش حفظ آیات مشابه، مرور محفوظات، تثبیت محفوظات می باشد.

روش حفظ قرآن و تثبیت آن بر اساس تدریس استاد محترم وبرجسته   آقای محمد حاج ابوالقاسم
• مراحل حفظ
1- تلاوت آیات به صورت ترتیل
2- مطالعه ترجمه آیات و به خاطر سپردن کلمات مشکل
3- استماع تلاوت آیات به صورت ترتیل از نواز یا سی دی یکی از قاریان
4- تکرار کلمه به کلمه یا جمله به جمله آیات
5- حفظ مجدد کلمه به کلمه یا جمله به جمله بعد از حدود 5 الی 6 ساعت
6- تکرار پیاپی آیات حفظ شده حداقل برای مدت 10 روز
 
علاوه بر آیات قرآن چه چیزهای دیگری باید حفظ کنیم ؟
1- حفظ شماره آیات (تهیه یک دفترچه و نوشتن اول آیات در سمت راست صفحه و شماره آیه در سمت چپ)
2- به خاطر سپردن محلهای وقف لازم که باید در هنگام تلاوت حتما وقف کنیم
3- حفظ شماره صفحه ضرورت ندارد ولی حفظ آن مفید است .

اصول مهم در مرور آیات :
1- نظم و برنامه روزی روزانه و مستمر
2- مرور آیات با تکیه برمحفوظات
3- مرور آیات هر از چند گاهی از روی قرآن
4- شناسائی نقاط ضعف و اشتبا ه و برطرف کردن آن
 روش مقابله بهترین شیوه مرور آیات حفظ شده می باشد
در این روش :
دو نفر حافظ باید هر روز در زمان تعیین شده مقابل هم بنشینند و یکی محفوظات خود را تلاوت کند و دیگری از روی قرآن خط ببرد و سپس این کار را برعکس انجام دهند یعنی نفر دوم از حفظ بخواند و نفر اول از رو کنترل کند .
فایده های این روش :
1- نظم و انضباط زمانی در مرور آیات ( هر فرد خودرا موظف می کند که مقداری که تعیین شده حفظ کند و سرموقع در جلسه مقابله حاضر شود )
2- مرور آیات با تکیه برمحفوظات انجام می شود .
3- مرور آیات از روی قرآن هنگام تلاوت از حفظ یک نفر توسط فرد دیگر انجام می شود
4- خطاها و اشتباهات به موقع تذکر داده می شود
5- در این روش افراد کمتر خسته می شوند .

عوامل تولید: محمد حاجي ابوالقاسم
مشخصات نشر: تهران: مرکز قرآني سراج، ‎۱۳۸۹.
DVD‎ ۲۹۷‎ /۱۵ ۱۰۷ س‏‎۴۲۳‎م‏ ‎۱۳۸۹

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید