۱۴۰۲-۰۲-۳۱

زیویه شهرهای ایران

کتاب زیویه شهرهای ایران نوشته: فرشته کریمی، دایره‌المعارف کوچکی دربارۀ شهرهای ایران است.

      شهرهای معرفی شده در مجموعه ی زیویه شهرهای ایران، به صورت الفبایی (آبادان – یزد) طبقه بندی شده، در مورد هر شهر، مهم‌ترین اطلاعات تاریخی و جغرافیایی ارائه شده است. کتاب حاضر به جغرافیای تاریخی شهرهای ایران اختصاص دارد.
      در فصل اول کتاب زیویه شهرهای ایران، شهرهای ایران بر اساس حروف الفبا منظم شده‌اند. در فصل دوم، پوشش گیاهی ـ جنگلی در بخش‌هایی از ایران همچون کرمانشاه و کردستان و در فصل پایانی به معادن و منابع معدنی در کرمانشاه و گناباد اشاره می‌شود. وجه تسمیه و نام‌های مختلف هر شهر در طول تاریخ، ویژگی‌های جغرافیایی و آب و هوایی، تولیدات و محصولات برجسته، توصیف شهرها در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی کهن، از جمله آگاهی‌هابی است که در خصوص هر شهر بیان می‌شود.
      هم‌چنین می‌توان اطلاعاتی دربارۀ قبایل و طوایف ساکن در هر ناحیه، آثار باستانی و تاریخی، وضع معشیت مردم و چکیده‌ای از حوادث مهم تاریخی و سرگذشت هر شهر به دست آورد. مطالب بیان شده برای هر شهر به یک اندازه نیست و برای برخی شهرها بسیار کوتاه و برخی دیگر مفصل‌تر است. تعداد 128 شهر در کتاب ذکر شده که در برخی از آن‌ها به شهر کهن آن نیز به صورت مجزا پرداخته شده و از آن جمله است شهر همدان که شهر کهن آن "هگمتانه" نام دارد....

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید