۱۴۰۲-۰۹-۱۶

کتاب صوتی سمينار آموزشی قدرت کلام مؤثر در فروش موفق

جرج والتر در کتاب حاضر، به موضوع قدرت کلام مؤثر در فروش موفق اختصاص یافته است. نویسنده راهکارهای مربوط را در قالب گفتگو و سخنرانی و به صورت عامیانه بیان کرده است.

او بیش‌تر از هر چیز، بر لحن سخنران و طرز محبت کردن تأکید و نکات ریزی را دربارۀ نوع بیان جمله‌ها مطرح کرده است. او معتقد است که فکر، عمل و طرز صحبت کردن افراد، روی هم تأثیرگذار و با هم در ارتباط هستند.عقیدۀ او دربارۀ تأثیر کلمات بر روی خریداران، عبارت است از این که کلمات کوچک می‌توانند تعیین کننده باشند. کلماتی که افراد انتخاب می‌کنند، نظر آنها را نسبت به دیگران نشان می‌دهد.
      خریداران براساس برداشتی که از آنها دربارۀ خودشان پیدا می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که خرید کنند یا نه؟
      تغييرات ساده، تغييراتی آسانی نيست. افراد موفق، روش برقراری ارتباط را می دانند و با ديگران ارتباط خوبی برقرار می‌کنند. افراد موفق، موفقيت را به تمام جنبه‌های زندگی‌شان گسترش می‌‌دهند. افراد موفق طبق اصول، رفتار می‌كنند و اشتباهشان را می پذيرند. افراد موفق در ايجاد همكاری با ديگران خيلی خوب هستند.

عوامل تولید: جرج والتر
مشخصات نشر: تهران: ديد مثبت: کليد آموزش، ‎۱۳۹۴.
VCD‎ ۶۵۸‎ /۸۵ و‏‎۲۴۸‎ک‏ ‎۱۳۹۴

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید