۱۴۰۲-۱۱-۲۳

امام کاظم علیه السلام

کتاب «امام کاظم (ع) سالار بغداد» در ۱۷ فصل بیانگر زندگی عبادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی امام کاظم (ع) و پیشینه ای از شهر بغداد است.

🔹امام کاظم (ع) سالار بغداد
🔸علامه علی کورانی عاملی

👈فصل اول به تبیین وجود شیعیان در بغداد اختصاص یافه و خاندان های شیعی را نام برده است.
👈دومین فصل به بغداد شناسی ارتباط دارد و
👈فصل سوم در احوالات و معرفی منصور عباسی به عنوان موسس شهر بغداد نگاشته شده است.
👈چهارمین فصل، شرایط زندگی امام و گزیده ای از آنچه بزرگان اهل سنت درباره حضرت نگاشته اند آورده شده و نقش امام کاظم (ع) به عنوان پناهگاه بغدادیان تبیین شده است.
👈 ارتباطات و برخوردهای حضرت موسی بن جعفر (ع) و مهدی عباسی در فصل پنجم شرح داده شده و
👈ششمین فصل به رویارویی حضرت کاظم (ع) با موسی الهادی عباسی اختصاص یافته است.
👈فردگرایی افراطی هارون و تاریخچه زمامداری او در فصل هفتم بیان شده و
👈تعدادی از وزیران نیکوکار در حکومت هارون در هشتمی فصل آورده شده است.
👈علم هارون به امامت و عصمت امام  و هراس او از وجود نورانی حضرت در فصل نهم و دهم ذکر شده است.
👈اصرار هارون بر قتل امام کاظم (ع) و شکنجه های روز افزون و ظالمانه یازدهمین فصل را تشکیل داده و
👈ماجرای مسمومیت و شهادت حضرت و مکان قبر ایشان در فصل دوازدهم تبیین شده است.
👈تلاش هارون برای فرار از اتهام قتل و شهادت حضرت موسی ین جعفر (ع) و برخی از ماجراهای اتفاق افتاده در داخل زندان در فصل سیزدهم و چهاردهم آورده شده و
👈پانزدهمین فصل بیانگر گفتگو و تعامل های حضرت با دانشمندان مسیحی است.
👈فصل شانزدهم داستان های گزید ه ای از کودکی امام کاظم (ع) را در بر دارد. و
👈فصل پایانی به پرتوی از احادیث حضرت اختصاص یافته که درباره توحید و نبوت و امامت و فقهات و آداب زندگی و طب و ظهور بیان گردیده است

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید