۱۴۰۳-۰۲-۱۸

سياست بين‌المللي در خليج فارس

کتاب سياست بين‌المللي در خليج فارس, علاوه بر بحث ستیز و آنارشی در خلیج فارس، هر دو حوزۀ فرهنگی و راهبردی ستیز و آنارشی را به هم پیوند می‏زند و در عین حال هم‏نهادی از این دو حوزۀ مفهومی و تجربی پدید می آورد.

در معرفی کتاب مذکور، تاکیده شده که " تبار شناسی فرهنگی دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را متفاوت از آثار رایج در این زمینه کرده است. این ویژگی‌ها به نقد رهیافت‏های رایج مطالعه مباحث امنیتی خلیج فارس از یک سو و طرح رویکرد و دیدگاه جدید در مورد منطقه از سوی دیگر حتی فراتر از نظریات انتقادی با رویکرد فرهنگی باز می‏گردد. نویسنده، معتقد است که این ویژگی‏ها باعث شده تا مطالعۀ این کتاب برای طیفی از خوانندگان جالب توجه باشد. از یک سو برای بسیاری از کسانی که در حوزۀ پسامدرن و مکاتب فرهنگی و انتقادی در حوزۀ علوم اجتماعی مطالعه کرده‏اند، استفاده از مفاهیم این حوزه‏ها در مطالعۀ بین‏المللی و منطقه‏ای مفید خواهد بود و از سوی دیگر، تحلیلی متفاوت و حتی چالش برانگیز برای استراتژیست‏ها و تحلیل‏گران سیاسی منطقه خواهد بود تا به ارزیابی و بررسی بهتر و بیشتر حوزه‏های مطالعاتی خود بپردازند. ویژگی بسیار مهم کتاب این که نویسنده، ضمن این‌که با رویکردهای فرهنگی به مسایل خلیج فارس اشاره می‏کند، این مطالعه را به حوزۀ راهبردها نیز منتقل می‏کند؛  به عبارت دیگر، نویسنده با تأکید بر بحث ستیز و آنارشی در خلیج فارس، هر دو حوزۀ فرهنگی و راهبردی ستیز و آنارشی را به هم پیوند می‏زند و در عین حال هم‏نهادی از این دو حوزۀ مفهومی و تجربی پدید می آورد. (نقل از مقدمۀ کتاب)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید