۱۴۰۳-۰۲-۲۰

نامی برای همیشه (نگاهی به تاریخ خلیج فارس)

در کتاب "نامی برای همیشه (نگاهی به تاریخ خلیج فارس)" تاریخ خلیج فارس از دوران باستان تا عصر حاضر، با استناد به اسناد و مدارک تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عبدالکریم مشایخی
آبراه خلیج فارس که در کرانه‌های جنوبی و جنوب غربی فلات ایران قرار دارد، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی است که نه تنها در آسیا، بلکه در سراسر جهان از اهمیتی خاص برخوردار است.
      خلیج فارس که با تمدن چهارهزارسالة ایرانی پیوند دارد، در سال ۱۳۳۴ ش. توسط «سرچالزبلگه‌یو» دیپلمات انگلیسی «خلیج عربی»، نامیده شد و این آغاز فتنه‌ای بزرگ را در خاورمیانه بود.
      در کتاب حاضر، تاریخ خلیج فارس از دوران باستان تا عصر حاضر، با استناد به اسناد و مدارک تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مسئلة کشور بحرین و مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة «ابوموسی»، «تنب بزرگ و کوچک» نیز در کتاب، شرح داده شده است. شایان ذکر است که کتاب، برای قشر دانشجو، تدوین شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید