۱۴۰۳-۰۲-۲۰

ورزش باستانی(زورخانه ای) و کشتی پهلوانی (نگرشی بر ورزش باستانی در ایران و یزد)

کتاب "ورزش باستانی(زورخانه ای) و کشتی پهلوانی (نگرشی بر ورزش باستانی در ایران و یزد)"در موضوع پیدایش و شناسایی اصول، قواعد، ریشه‌ها، تعاریف و رسوم ورزش باستانی ایران نوشته شده است.

کتاب حاضر در موضوع پیدایش و شناسایی اصول، قواعد، ریشه‌ها، تعاریف و رسوم ورزش باستانی ایران نوشته شده است.
      در تمام دنیا ورزش‌های رزمی از معابد آغاز شده است و نوعی عرفان و معنویت را ترویج می‌کند. در ایران نیز  ورزش زورخانه‌ای برخاسته از مذهب است.
      هر یک از وسایل ورزش باستانی نماد یکی از ادوات جنگی است.
کباده: نماد تیر وکمان
سنگ: نماد سپر
میل: نماد گرز
تخته شنو: نماد شمشیر   
      در این پژوهش، پس از بررسی تاریخچة ورزش زورخانه‌ای در ایران و مقایسة آن با استان یزد، به صورت گذرا به شرح و بررسی این ورزش در زمان حال، مشخص شدن تناسبات آن با ورزش باستانی در قدیم، ساختارهای مکانی و زمانی این ورزش در زمان حال، روش‌های گسترش و تقویت آن در سطح اول ورزش ایران و ارتقای فرهنگ این ورزش و... پرداخته شده است.
      همچنین در این مسیر برخی از ورزشکاران باستانی ایران همچون «پهلوان اکبر خراسانی»، «پهلوان اصغر نجار»، «پهلوان صادق قمی» و... معرفی شده اند. شایان ذکر است که این پژوهش به روایت اسناد تصویری، مستند شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید