۱۴۰۳-۰۲-۲۰

چلچراغ حکمت

کتاب«چلچراغ حكمت» راهكاری جهت دریافت نظام فکری و اندیشۀ شهید مطهری برای افرادی که حوصلۀ مطالعۀ همۀ آثار این اندیشمند بزرگ را نداشته باشند.کتب این مجموعه با موضوعات مختلف و قلم نویسندگانی متفاوت، بر مبنای دیدگاه‌های شهید مطهری به رشتۀ تحریر درآمده‌ است.

«چلچراغ حكمت»، بهترين راهكار برای دریافت نظام فکری و اندیشۀ شهید مطهری  برای طلاب و دانشجویانی است که شايد خیلی حوصلۀ مطالعۀ همۀ آثار این اندیشمند بزرگ را نداشته باشند.
      کتب این مجموعه با موضوعات مختلف و قلم نویسندگانی متفاوت، بر مبنای دیدگاه‌های شهید مطهری به رشتۀ تحریر درآمده‌ است. نقطۀ اشتراک هر یک از جلدهای این مجموعه که در موضوع و عنوانی متمایز خلق شده‌اند، استواری آنها بر پایۀ دیدگاه‌ها، آرا و تفکرات شهید مطهری است.
      مجموعۀ «چلچراغ حكمت» با تکیه بر تمام آثار منتشر شدۀ استاد، در چهل دفتر مستقل فراهم آورده شده است. در این مجموعۀ موضوعی، کوشش شده است:
۱. هر کتاب به تنهایی یک موضوع مستقل را دنبال کند
۲. اصل بر به‏گزینی باشد و دیدگاه استاد به صورت موضوعی، از تمام آثار مکتوب و همچنین یادداشت‏های منتشر شده، چکیده‏سازی شود
 ۳. دخل و تصرف نگارنده در حد گردآوری، اقتباس، تلخیص، تلفیق و تنظیم مطالب، در ساختاری مشخص و با یک فصل‏بندی نو و جذاب باشد و...

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید