کتب اهداء شده (نسخه)
اهداءکننده/ واقف
ردیف
زبانهای دیگر
فارسی و عربی
 
55
مر کز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات
1
 
10
سرکار خانم اختر سهرابی انارکی
2
 
20
/////////// معصومه معلمیان
3
 
10
آقای احمد بی قرار
4
 
17
آقای کامیار انزوائی
5
 
10
خانم ملیحه نقوی
6
 
10
آقای محمد بیراوند
7
 
14
خانم زهره مهدیان
8
 
10
خانم فاطمه مسرور
9
 
32
آقای مهندس ابراهیم باقری پور
10
 
30
حجت الاسلام آقای دکتر محسن حیدری
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود