كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

9

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی (تولیت عظمای آستان قدس رضوی)

1

7

آقای خوراکیان (رئیس دفتر تولیت عظمی آستان قدس رضوی)

2

694

حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن‌آقا نظري (رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

3

680

آقای علیرضا صادقی

4

449

آقای مهدی قیصری نیک (دبیر جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی)

5

353

آقای دكتر علیرضا اسماعيل زاده (مدير اداره نذورات كل آستان قدس رضوی)

6

203

آقای حسین سنابادی عزیز

7

173

آقای سیدحسین اسلامی

8

166

خانم دکتر افسانه قندهاری زاده

9

164

خانم مریم پورمحمد

10

108

آقای ابوالفضل مهرابی

11

98

آقای عبدالرضا آتشین صدف

12

74

آقای ناظمی

13

71

آقای امجدی (مسئول انتشارات مجد)

14

63

آقای مسعود اسعدی

15

58

حجت الاسلام دکتر اکبر احمدپور

16

32

آقای دکتر محمد ذبیحی (سرپرست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت)

17

30

خانم مرضیه محمدی نسب (مولف)

18

26

آقای محمد فلاح

19

26

آقای حمید بازرگان هرندی (مولف)

20

20

آقای یعقوب قمری شریف آبادی (مولف)

21

16

حجت الاسلام محمدحسن روشنی (مولف)

22

13

حجت الاسلام و المسلمین السید محمدصادق الخرسان (مولف)

23

13

الاستاذ السید محمدجواد بن السید زین العابدین الحسینی الاعرجی (مولف)

24

13

آقای احمد بیقرار

25

10

آقای حسام الدین مرویان مشهد (مولف)

26

10

آقای علیرضا امیدی گرگری (مولف)

27

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید