۱۳۹۳-۰۶-۱۹
لیست واقفین عمده کتابهای چاپی فارسی، عربی و سایر زبان آبان ماه1392

کتب اهداء شده (نسخه)
اهداءکننده/ واقف
ردیف
زبانهای دیگر
فارسی و عربی
20
 
دفتر مقام معظم رهبری
1
 
34
آیه الله استادی
2
 
30
پروانه قاسمی
3
 
20
سعید یعقوبی
4
 
40
مریم رشیدی
5
 
18
ثریا کارگر زرندی
6
 
30
محمدرضا جانی
7
 
60
فاطمه مظاهری زاده
8
 
30
مریم رمضانی
9
 
50
محمدحسین زمان تمامان
10
 
20
امیرمهدی توحیدی مقدم
11
 
26
هومن وحیدی
12
 
50
مهناز صالح ابادی
13
 
15
نازانبه احمدی
14
 
12
حسین اعلمی نیا
15
 
10
مجید رهبری
16
 
80
رضیه زمانی
17
 
34
کلثوم التماسی
18
 
27
احمد دادار
19
 
27
ملیحه امینی
20
 
10
علی سپهری اردکانی
21
 
50
زهرا شهای نژاد
22
300
 
شرکت سپلای (آقای بهاسین)
23
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید