کتب اهداء شده (نسخه)
اهداءکننده/ واقف
ردیف
زبانهای دیگر
فارسی و عربی
 
14
حضرت آیت الله محمدی ری شهری
1
 
10
آقای محمد بی قرار
2
 
10
آقای حسین یاوری
3
 
80
آقای محمود سلیمانی طبسی
4
 
26
آقای جواد نعیمی
5
 
51
آقای مهدی دری
6
 
12
خانم الهام امیر جهانشاهی
7
 
50
آقای جواد رافع
8
 
19
خانم سمانه سیدی
9
 
38
خانم شکریه رضایی
10
 
53
آقای علی بیات
11
 
28
سازمان سمت
12
 
4804
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی دهقانی
13
 
5789
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمود فاضل مطلق
14

توضیحات:
در بهمن ماه تعداد 14221 نسخه ( 14221 متفرقه و0 قا نون واسپاری ارشاد اسلامی ) کتاب فارسی ، عربی و خارجی توسط افراد حقیقی و حقوقی و سازمانها به سازمان اهداء گردید، که تعداد 3571 نسخه دردفاتر ثبت و تعداد 6752 نسخه (با برگزاری 2 جلسه کمیته بازبینی در بخش سفارش و بررسی کتابهای اهدائی مازاد و منابع وجینی کتابخانه ها، در کارتن بسته بندی و به مخزن کتاب در گردش 2 منتقل شد). نسخه های مکرر کتب اهدائی آقای دکتر فاضل یزدی مطلق بدون شماره ثبت ( 3748 نسخه) در تالار کتابهای ایشان در اداره مخطوطات نگهداری می شود.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود